ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Лихвите по депозитите в лева у нас намаляват през декември

пари

През декември миналата година в сравнение с ноември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за нефинансовите предприятия намалява до 0.43%, а по тези в евро се увеличава до 0.47 процента. Това се вижда от данните в БНБ.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00 процента.
Това намира отражение и в обема на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове. Внесената сума се понижава с 216.7 млн. лв. до 170.3 млн. лева. В същото време парите във влоговете в евро се повишава – със 105.5 млн. лв., до 325.9 млн. лева.
През декември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД), спада до 0.33%, докато по тези в евро има ръст до 1.27 процента.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се повишава незначително до 0.01%, а по тези в евро остава на ниво от 0.01 процента.
Средните лихвени проценти по депозитите, които са договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, запазват нивата си съответно от по 0.11 на сто и 0.16 на сто.
Въпреки влошаването на лихвените нива у нас, обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата нараства. Българите са вложили още 16.4 млн. лв. и общата сума е в размер на 173 млн. лева. По депозитите с договорен матуритет в евро увеличението е с 3.9 млн. лв. до 171.4 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП)

през декември миналата година е 1.30 на сто, като в сравнение с ноември се увеличава с 0.71 процентни пункта (пр. п.).
Индексът ЛЕОНИА Плюс, който от 1 юли 2017 г. замени индекса ЛЕОНИА като база за изчисляване на основния лихвен процент,  се повишава до 1.42 процента.
Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо ноември остава без промяна.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през декември е 1.85 процента, като спрямо ноември запазва нивото си.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст