ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Лихвите растат, но тегленето на кредити не спира

Ипотечен кредит жилищен кредит заем къща

Лихвите у нас продължават да растат, но това не спира фирмите и домакинствата да теглят кредити от банките. 

През декември миналата година средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за нефинансовите предприятия се увеличава до 3.24 процента, а по тези над 1 млн. евро – до 3.07 процента. 

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава също и вече е 3.98 процента, а по кредитите над 1 млн. евро – до 3.91  процента, сочат данните от БНБ. 

През декември средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства до 2.68%, а по овърдрафта в евро – до 3.38  процента.

Въпреки повишените лихви, явно от нефинансовите предприятия преценяват, че все още са поносими и теглят още пари от банките. поради това обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 9.6 млн. лв. до
408.4 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро увеличението е с 242.1 млн. лв. до 864.5 млн. лева. 

И при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение – то е със 78.9 млн. лв. и възлиза на 491.7 млн. лева.
Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 1.1 млн. лв. до 57.1 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро намалява – с 93.5 млн. лв. до 666.4 млн. лева. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение със 100.5% (233.8 млн. лв.) до 466.6 млн. лева.

През декември миналата година 

средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за домакинствата се повишава 

до 9.65%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – до 10.16 процента. 

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент също расте и тези заеми трябва да се връщат при 2.60 процента, а ГПР по тези кредити се увеличават до 2.87 на сто, показват данните от БНБ. 

Средният лихвен процент по другите кредити /включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ в левове обаче намалява и вече е 3.23 процента. Работодателите и самонаети лица вече вземат по-евтини заеми. Средният лихвен процент по другите кредити в левове за тези кредитополучатели се понижава до 3.17 процента.

През декември средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.23 пр. п. до 14.57 н асто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.11 пр. п. до 20.40 процента.

При това положение от БНБ отбелязват спад в търсенето на кредити. Обемът на новия бизнес по заемите за потребление в левове се понижава с 20% (126.3 млн. лв.) до 506.5 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 16.8 млн. лв. до 86.8 млн. лева. 

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес обаче се увеличава – изтеглени са още 34.7 млн. лв. като общата сума достига 625.6 млн. лева., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране расте с 1.9 млн. лв. до 162.7 млн. лева. 

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове се повишава с 16.6 процента до 21.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 20.3 на сто до 4.8 млн. лева. 

Заради по-ниските лихви обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица нараства с 5.5 млн. лв. до 18.9 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП)

през декември миналата година е 1.30 на сто, като в сравнение с ноември се увеличава с 0.71 процентни пункта (пр. п.).
Индексът ЛЕОНИА Плюс, който от 1 юли 2017 г. замени индекса ЛЕОНИА като база за изчисляване на основния лихвен процент,  се повишава до 1.42 процента.
Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо ноември остава без промяна.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през декември е 1.85 процента, като спрямо ноември запазва нивото си.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст