ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брутният външен дълг на страната ни расте, но намалява като дял от БВП

конкуренция пари ръце

Брутният външен дълг на страната ни в края на ноември миналата година расте и е на стойност 43.79 млрд. евро или 55.4% от БВП*, сочат данните от БНБ. Задълженията ни са с 2.13 млрд. евро повече в сравнение с края на ноември 2021 г., но пък намалява като дял от БВП (тогава е бил 58.6% от БВП).

В края на ноември краткосрочните задължения на страната са 8.41 млрд. евро (19.2% от брутния дълг, 10.6% от БВП) и се увеличават с 1.64 млрд. евро на годишна база. По този показател има влошаване. През ноември 2021 г. тази сума е формирала 16.2 на сто от дълга и 9.5 на сто от БВП).
Дългосрочните задължения възлизат на 35.38 млрд. евро, което означава 80.8 на сто от брутния дълг и 44.8 на сто от БВП на страната. Тази сума се е  повишила с 488.1 млн. евро спрямо края на ноември 2021-а. Но заедно с това тя намалява като дял от дълга и от БВП на страната.

Към края на ноември 26.24 млрд. евро (59.9%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.
В евро са деноминирани 78.7 процента от брутните външни задължения при 80.8 процента година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на ноември е 8.46 млрд. евро (10.7% от БВП). На годишна база той нараства с 220.9 млн. евро, но намалява неговия дял от БВП – тогава е бил 11.6 на сто от БВП).
Външните задължения на Централната банка са 2.27 млрд. евро (2.9% от БВП). Те се повишават със 197.6 млн. евро, но се запазва дела им от БВП на страната.
Външните задължения на сектор „Други парични финансови институции“ (банки и фондове на паричния пазар) са 5.80 млрд. евро (7.3% от БВП). Увеличението е значително – с 1.04 млрд. евро, като и делът му от БВП расте.
Външните задължения на „Други сектори“ са 12.81 млрд. евро (16.2% от БВП). Те нарастват с 384.9 млн. евро спрямо същия месец на миналата година, но тогава сумата е била с дял от 17.5 на сто от БВП на страната.
Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14.44 млрд. евро (18.3% от БВП) в края на ноември, което е с 288.7 млн. евро повече спрямо ноември 2021 г. (тогава показателят е бил с дял от 19.9% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33 процента към края на ноември при 34 процента година по-рано.

*При БВП в размер на 79 020 млн. евро за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 71 075.9 млн. евро за 2021 г. (данни на НСИ от 19.10.2022 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст