ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

НС ще заседава извънредно, гледа ключови закони в последния момент

Парламент Зала депутати

Извънредното заседание на парламента е насрочено за 11:00 часа

В последната седмица на 48-ото Народно събрание, преди да бъде разпуснато на 3 февруари, депутатите започват работата си с извънредно заседание. Извънредното заседание е насрочено за 11:00 часа.

Народните представители ще обсъдят при закрити врата годишните доклади на службите за 2021 година. Ще бъдат чути годишните доклади на Държавна агенция „Разузнаване“, на Служба „Военно разузнаване“ и на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г., както и доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в България през 2021 г. Заседанието ще е закрито, тъй като докладите на службите са с ниво на класификация „секретно“, а този на ДКСИ – с ниво на класификация „поверително“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

Извънредното заседание ще започне с второто четене на законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване. В него се предвижда с наредбата по чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето да се определят критерии за класифициране на приоритетни многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ, които осигуряват достъп до дейности от пакета, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). С предлаганите нормативни промени се цели регулиране на обхвата на Националния рамков договор за медицинските дейности и условията и реда за работата на аптеките с НЗОК. Създават се условия за провеждане на целенасочена политика по регионален достъп до дейности от основния пакет, заплащан от бюджета на Касата, като се гарантира и осигуряване на медицински персонал в общини с недостиг на такъв. Предвижда се и механизъм за осигуряване на справедливи и достойни възнаграждения на медицинския персонал в общински болници и приоритетни болници, които гарантират медицинската помощ от основния пакет, предвиден от бюджета на НЗОК. Според направените предложения се определят критериите за приоритетните болници, които осигуряват достъп до лечение, финансирано от здравната каса. Предвидена е и методика за финансиране на аптеки в отдалечени населени места.

В дневния ред на извънредното заседание е включен и законопроект за промени в Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единния патентен съд.

Предвижда се също депутатите да обсъдят проект на решение за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. Вносители са председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) и депутати от комисията от “Продължаваме Промяната”, “Демократична България”, ДПС и “Български възход”. На извънредното заседание парламентът ще обсъди и Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. и проект на решение.

Също така кметове и представители на общинските съвети във Варна и Пловдив ще бъдат изслушани в създадена временна парламентарна комисия по казуса с придобиването на “Пловдивския панаир“ от бизнесмена Георги Гергов. Комисията бе създадена с цел да установи всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на панаира от Гергов чрез действия на централната и местните власти от 2016 г. насам.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст