ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Разширяваме двустранните си отношения с Албания

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов проведе работна среща с Ивайло Киров, новоназначен посланик на България в Албания. 

В хода на разговора бяха обсъдени досегашните отношения между Българската търговско-промишлена палата, Съюза на албанските търговски палати и Палатата на търговията и индустрията на Тирана.

Посланик Киров очерта целите на своята мисия, сред които и разширяване на двустранните икономически отношения България – Албания. Симеонов го насърчи да направи пряк контакт с партньорските организации на БТПП в Албания и очерта активното взаимодействие, което съществува в рамките на Асоциацията на Балканските палати и Европалати.

Киров подчерта, че от 2000 г. се наблюдава спад в двустранната търговия. Тя е включвала строителни материали, селскостопански стоки, хранителни продукти и изделия на леката промишленост. След това българските търговци са изместени от компании от други съседни страни. Но в периода 2011 – 2021 г. стокообменът постоянно нараства, като през 2021 г. е достигнал 156.2 млн. евро. Търговското салдо е положително за България. През първите шест месеца на миналата година отново се забелязва ръст от 30% в търговията. Увеличението на износа и вноса е съответно с 30.6% и 28.5 процента.

По информация от Министерството на икономиката и индустрията водещите стоки в износa от България за Албания през 2021 г. включват хлебни изделия, резервни части за апарати, текстилни изделия, медикаменти, живи животни, стъкло, стъклени изделия, химически съединения и слънчогледово олио.

Сред водещите стоки във вноса от Албания са: медни руди и концентрати, медни отпадъци, нефтен газ, текстилни изделия, облекла, зеленчуци и мебели.

Проблемите в двустранната търговия също бяха споменати по време на срещата. Сред тях са липсата на добра транспортна инфраструктура, която да подпомага вноса и износа, множеството изисквания, налагани от Единния европейски пазар, както и ориентацията на бизнеса към други пазари.

Симеонов обсъди с посланик Киров и готовността на БТПП да оказва съдействие на своите албански партньори по пътя към членство в Европейския съюз.

При интерес към намиране на партньори от Албания българските компании могат да се свържат с БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, e-mail: interdpt@bcci.bg.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст