ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ГЕРБ дава на КС “ажиотажа” за главния прокурор

Национална следствена служба НСлС вход сграда

С искане до Конституционния съд за тълкуване статута на следствието ГЕРБ припознава гласувания на първо четене в края на мандата на последното Народно събрание законопроект на “Възраждане” за разследване на главния прокурор. Предложеният в него механизъм предвижда правомощията в тази насока да бъдат възложени на директора на Националната следствена служба, която да бъде извадена от структурата на прокуратурата. Същевременно на първо четене беше гласуван и законопроект на служебното правителство, според който главният прокурор може да бъде разследван от временно назначен с такива функции съдия.

Същевременно председателят на парламентарната правна комисия Радомир Чолаков изпрати писмо до юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” с апел за помощ да бъде сложен “край на тази агония”. Това стана, след като гласуването на второ четене на законопроектите за промени в ЗСВ и НПК беше осуетенас оценката на Чолаков, че бързането е “груб ажиотаж и изнасилване на Конституцията”. Както и че “не може парламентът да бъде “гумен печат” на Министерския съвет”.

Сезирането на КС сега цели нескрито да трасира пътя за приемане на първия вариант, който бившите управляващи възприемат вероятно като по-безопасен за ръководството на държавното обвинение. както поставения въпрос и дадените възможни варианти за отговор, така и мотивите с приложения сравнително-исторически преглед, сочат на предварителна съгласуваност, в която участват вероятно и други политически гаранти на статуквото в съдебната система. И шансът за приемане на този вариант не е за подценяване предвид, най-малкото защото не е по-лош от другия, а с питането си ГЕРБ анонсират и компромисен вариант, при който следствието да премине структурно към съда.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

Сигурни сме, че разбирате предмета и целта на настоящото Искане и искрено Ви
молим да се отнесете към него с всичката си отговорност и мъдрост, защото става дума
за изясняване на цялостната концепция за структурата и взаимодействието между
органите, включени в системата на съдебната власт. Предстоят реформи в тази система,
които със сигурност ще доведат до промени във взаимодействието между отделните
органи. Понеже ни се струва, че въпросът със статута на следователите и следствените
органи не е докрай уточнен на нивото на обикновеното законодателство и може да се
наложат още промени там, е важно да получим авторитетно, автентично тълкуване на
текста на Конституцията касателно именно статутът на следователите и органа
„Следствие”. Освен това стават все по-силни гласовете за нови изменения на
Конституцията, при които Висшият съдебен съвет да бъде разделен на два
самостоятелни съвета – Висш съдебен и Висш прокурорски, в който да е и следствието.
Дали това е допустимо отново ще следва от отговора на въпроса за конституционния
статут на следствието”
, пишат депутатите от ГЕРБ.

Зададеният от тях въпрос е: “В понятието „независимост на съдебната власт” (чл. 117, ал. 2,
изречение първо), освен независимост на съдебната власт от другите две държавни
власти – законодателна и изпълнителна, и функционалната независимост на всеки
отделен съдия, съдебен заседател, прокурор и следовател (чл. 117, ал. 2, изречение
второ), включва ли се и институционална, организационна и йерархична независимост
между трите органа, включени в системата на съдебната власт – съд, прокуратура и
следствие?

Ето и предложените възможни два отговора:
Възможно тълкуване № 1: Конституционната норма гарантира независимостта
на съдебната власт от другите две власти – законодателна и изпълнителна, както и
функционалната независимост на съдиите, съдебните заседатели, прокурори и
следователи при изпълнение на техните задължения, но не съдържа задължителни
предписания по отношение на вътрешната организационна и йерархична подчиненост
между органите, включени в системата на съдебната власт. Всяка от отделните
структури може да бъде подчинена на друга структура.

Възможно тълкуване № 2: Като гарантира независимостта на съдебната власт,
конституционната норма има предвид и съдържа в себе си всички форми на
независимост, а именно:
независимост на всеки от органите в структурата на съдебната власт и на съдебната власт в нейната цялост от законодателната и изпълнителна
власти; функционална независимост на представителите на съдебната власт –
съдии, съдебни заседатели, прокурори и следователи, които при
изпълнение на задълженията си са длъжни да се съобразяват само и
единствено със закона; организационна и йерархична независимост на всеки от
елементите/органите на съдебната власт един спрямо друг.

Следва исторически преглед с напомняне, че концепцията за структура на съдебната власт, залегнала в основата на Закона за устройството на съдилищата от 1898 г. (т.нар. френски модел) е въвела фигурата на „съдия-следователя” като обвързана със съответните съдилища по район и този модел е работел добре. Цитирани са изказвания в дебатите за конституционното устройство на съдебната власт в Седмото Велико Народно събрание, от които става ясно че разбирането е следствието да е независимо в рамките й от прокуратурата. Пак от цитираните протоколи става ясно, че следователите са щели да бъдат съдии-следователи, ако срещу това не е възразил поетът и депутат Йосиф Петров.

Тезата на ГЕРБ е като тази на застаналия зад проекта на “Възраждане” бивш шеф на Националната следствена служба Бойко Рашков за нейната деградация, довела до подчиняването й на прокуратурата в разрез с конституционно наложената след основаването на Третата българска държава историческа и правна традиция. С изключение на десетилетията под комунистически режим, при който Главно следствено управление е към изпълнителната власт в лицето на МВР.

“Ако при едни нови изменения на Конституцията, предприети от Обикновено
народно събрание. Висшият съдебен съвет бъде закрит и бъдат създадени два
самостоятелни Съвета – съдийски и прокурорски, може да се окаже, че подчинението
на следствието на прокуратурата ще бъде окончателно и безвъзвратно циментирано.
Което поставя резонния въпрос дали едно такова изменение на Конституцията само по
себе си не би било противоконституционно? Много е жалко, че почитаемият Конституционен съд не е бил сезиран с проблема още през 2009 г. По онова време, впрочем, е имало гласове, които са предупреждавали, че деградирането на следствието и подчиняването му на
прокуратурата е „на ръба на конституционосъобразността”, за което има сведения в
периодичния печат от онова време. Формално искане за проверка на
конституционосъобразността на ЗИД ЗСВ от април 2009 г. не е било подадено.
Очевидно напрежението около дейността на следствените органи през онзи период е
било толкова голямо, че е имало „конвенция за мълчание” между политическите сили и
убеденост, че констатираните субективни проблеми в следствието следва да се решат с
изменения на Конституцията, като самата структура бъде деградирана и обезвластена.
За този подход народът ни има подходяща поговорка, съдържаща думите „бълха” и
„юрган”, която с оглед на сериозността на настоящото Искане ще спестим, но която
неминуемо изниква в съзнанието”
, пише още в мотивите.

В заключение: Всички, изложени по-горе факти и съображения, свидетелстват за това как,
макар, че на плоскостта на конституционния текст следователите, респективно
следствието, би трябвало да са структура, равнопоставена на съда и прокуратурата, то
на плоскостта на обикновеното законодателство този статут е деградиран до нивото на
спомагателен орган на прокуратурата. Проблем, който е „саниран” пост-фактум с
измененията на Конституцията от 2015 г., макар, че самото саниране отваря, според
нас, още по-големият проблем, който тук поставяме на Вашето внимание.
Без да навлизаме в други, по-широки импликации на проблема, бихме само
отбелязали, че ако следователите и тяхната респективна организационна структура не
бяха фактически изгубили високия си конституционен статут, може би в момента някои
животрептущи въпроси, като например: „Кой да разследва главния прокурор?” или:
„Кой да преследва корупцията по високите етажи на властта?” нямаше да съществуват
и щяха да са се решили от само себе си.

Тези въпроси, впрочем, биха намерили адекватен отговор и ако следствието беше/бъде включено в структурата на съда. Освен това, ако следствието беше запазило независимият си статут, може би нямаше да се налага да се създават нови и нови структури и органи, които да се занимават с въпроси, иманентно характерни за работата на следствените органи, в онези правни системи, в които те съществуват. Ако някъде е допусната грешка, то разумно би било тази грешка да бъде поправена, а не да бъде задълбочавана с нови грешки, които биха поставили под въпрос цялата глава „Съдебна власт” на Конституцията и биха дали повод за по-нататъшни експерименти с нея. Дошло е време следствието да открие своето легитимно място сред органите на съдебната власт. Ако проявим смелостта да признаем, че може би сме отишли твърде далеч отвъд разума на Конституцията и имаме куража да ревизираме някои прибързани действия, може би ще намерим правилните решения за „съдебната реформа”.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст