Групата на ЕИБ е финансирала проекти за 72.5 млрд. евро през 2022 г.

бизнес швеция

Общият размер на финансирането от Групата на ЕИБ по подписани проекти през миналата година възлезе на 72,5 млрд. евро, което се очаква да спомогне за близо 260 млн. евро инвестиции и за създаването на 950 000 работни места до 2026 г. Почти половината от отпуснатите от ЕИБ кредити в Европейския съюз (45,9%) са предназначени за проекти в региони по политиката на сближаване – доказателство за подкрепата на банката за справедлив растеж и конвергенция в целия Европейски съюз.

Европейската инвестиционна банка предложи незабавна помощ на Украйна непосредствено след избухването на войната и изплати 1.7 млрд. евро миналата година за спешни ремонти на инфраструктурата на страната, срината от руските бомбардировки. Банката изпълнява поетия ангажимент да ускори своята дейност в Украйна, в съответствие с възложения мандат от страна на ръководителите на Европейския съюз и в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейския парламент и международните партньори.

Екологосъобразното финансиране от ЕИБ отново бе увеличено значително до 36,5 млрд. евро (58% от общия размер), което означава, че банката е изпълнила поетия ангажимент да вложи най-малко половината от своите ресурси в мерки за климата и за устойчивост на околната среда много преди крайния срок през 2025 година. Като  цяло, Групата на ЕИБ е на път да постигне заложената цел – да подкрепи „зелени” инвестиции на стойност 1 трлн. евро през това десетилетие, като вече е подкрепила инвестиции за 222 млрд. евро през изминалите две години.

Групата на ЕИБ одобри рекордно по размер ново финансиране за възобновяеми енергийни източници, ефективност, съхранение и преносни мрежи през 2022 г., с което потвърди трайния си ангажимент като банката на ЕС за осигуряване на достъп до енергия на поносими цени във време на изключителна несигурност. Общият размер на финансирането от ЕИБ за подписани проекти за устойчива енергия в Европейския съюз достигна безпрецедентните 17.06 млрд. евро след като банката започна изпълнение по обособен пакет за подкрепа по плана REPowerEU за прекратяване на зависимостта от вноса на горива от Русия.

Европейската инвестиционна банка е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на държавите членки. Тя предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, за да допринесе за постигане на политическите цели на Европейския съюз. Европейската инвестиционна банка работи с България от 1992 година. С над 6 млрд. евро тя е подкрепила инвестиционни проекти у нас с цел намаляване различията в регионалното развитие и засилване на икономическата конкурентоспособност. Помагнала е на София да постигне своята цел за изграждане на екологично устойчива транспортна система, която подобрява ежедневието на нейните жители. Банката е подкрепила предприятията в България, а консултантските й услуги подпомагат проекти в цяла България в сектори като транспорт, водоснабдяване, здравеопазване и околна среда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст