Потребностите на специалните деца в училище се променят

деца с увреждания

Учене на малки стъпки, насърчаване на силните страни на всяко дете, изграждане на кътове за индивидуална работа в класната стая. Това са част от новите дейности, които могат да използват ресурсните учители у нас в заниманията с деца, които имат специални образователни потребности. Те бяха представени по време на европейски форум в София. На него стана ясно, че броят на децата с такива потребности в България е между 24 000 и 25 000 и той не расте през последните две години. 

Потребностите на специалните деца в училище се променят, едновременно с това се развиват и образователните технологии, обясни Калоян Дамянов, директор на регионалния център за приобщаващо образование в София. Той представи пет нови дейности, които могат да подпомогнат работата на ресурсните учители – например специално разработени инструкции, по които учителят да разпредели учебното съдържание спрямо индивидуалните особености на детето, като използва повече изображения и раздели текстовете на малки части.  

За децата, които имат сериозни поведенчески затруднения да учат в класната стая, могат да се изградят отворени зони – пространства извън стаите. Една от новостите е свързана с работата на общообразователния учител, който трябва да умее да работи с групи и така да бъде по-близо до всяко дете.  

Част от социално-емоционалното учене е да се развиват силните страни на детето. 

За да работят ефективно, е добре ресурсните учители да разполагат и с модерни материали, като терапевтични топки, кинетичен пясък, таймер, с който да задават начало и край на задачата, поставена на детето, табло със стикери за награди. А в класните стаи могат да се направят кътове за индивидуална работа със специални деца. За създаване на такива условия има финансов норматив, който е в размер на 592 лева годишно за дете със специални образователни потребности. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST