Намалява броят на влоговете на домакинствата, но парите в тях са повече

пари

Броят на депозитите на секторите „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ към края на последното тримесечие на 2022 г. намалява на годишна база с 1.8 процента, но размерът им се увеличава с 14.3 на сто, като сумата в тях надхвърля вече 116.46 млн. лева. Това отбелязват от БНБ в своя анализ.

Домакинства са най-големите спестовници

В края на последното тримесечие на миналата година броят на депозитите на сектор
„Домакинства и НТООД“ е 8.9 милиона, но намалява на годишна база с 2 процента заради затварянето им. Закриват се най-малките влогове – до 1000 лева, и се увеличават най-големите. Много българи стигнаха до тези суми, за да покриват текущи разходи. Размерът на тези депозити в края на декември обаче нараства на годишна база с 8.3 на сто и достига 72.04 млрд. лева.

В края на декември спрямо края на третото тримесечие обаче има ръст – при броя на депозитите на домакинствата – с 0.5 на сто, и в размерът им – с 4.1 процента.
Към края на декември в общата сума на влоговете преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв., които са с дял от 17.9 процента. До тях са депозитите между 100 хил. и 200 хил. лева.

Според данните от БНБ, влоговете до 1000 лева са само 1.1 процент в спестяванията на българите, което означава, че или заплатите им са малки или харчат много.

Нефинансовите предприятия също спестяват.

Депозитите на фирмите в края на декември са 617 хил. броя, като се отчита ръст от 1.5 на сто спрямо края на същия месец на 2021 година. В края на последното тримесечие в тези влогове са внесени 40.21 млрд. лева като на годишна база сумата нараства с 26.6 процента.

Спрямо края на септември обаче броят на депозитите се намалява незначително, но размерът на парите в тях нараства с 3.4 на сто.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (26.8%), „Преработваща промишленост“ (14.2%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (9.6%).
От БНБ отбелязват, че към края на декември в общата сума на влаговете преобладават тези с размер над 1 млн. лв., които са с дял от 58.1 процента.

Повече като брой и размер са и влоговете на финансовите предприятия.

Депозитите на тези фирми в края на декември са 7.17 млн. броя, като се отчита ръст от 3.3 на сто спрямо края на същия месец на 2021 година. В края на миналата година размерът на сумите тези влогове е 4.21 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 17 процента.

Спрямо края на септември броят им се повишава с 0.8 на сто, а размерът им – със 17.6 на сто.
Към края на декември в общата сума на депозитите на финансовите предпрятия преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 89 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст