Високите цени на дървесината затварят ключови заводи в сектора

дървесина кубици

Голяма част от дървопреработващите предприятия в страната са спрели работа или са в процес на спиране поради спекулативните цени на дървесината, съобщиха от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Сред тях са водещите в сектора “Кроношпан България” ЕООД с изградени мощности в Бургас и Велико Търново, които в края на декември спряха производство и вече работят с намален капацитет, “Фазерлес” АД – ключово предприятие за регион Силистра, и “Свилоза” АД – Свищов, които са в процес на спиране. Директно наетите само в тези три предприятия са над 1000 човека, а индиректно над 5000 човека в сферата на транспорта, добива, услугите и други.  Основната причина за това е спекулативното покачване на цената на дървесината през 2022 г, довело до непосилни цени за местното население, както и за индустрията.

По данни на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост по-голямата част от предприятията, използващи масивна дървесина за суровина, също имат сериозни проблеми и не могат да изпълняват договорите си заради високите цени на дървесината и липсата на достатъчно количество суровина.

До проблема се стигна заради наложените изкуствени ограничения върху добива на дървесина – заповедта за намаляване с една трета на сечите във вековни гори на служебния министър Христо Бозуков от края на 2021 година. Въпросната наредба не защитава горите, а им вреди, защото възпрепятства санитарната и възобновителна сеч – тази, която прочиства дърветата, помага им да се развиват и се случва само след съгласуване и одобрение с компетентните органи. Резултатът е по-малко добита дървесина и за бизнеса, и за домакинствата, както и непосилно високи цени на суровината. Отделно в България не се оползотворява т. нар. прираст в горите, който у нас се използва едва на 50 на сто, а средно в Европа над 75 на сто. От бранша настояват за отпадане на тези ограничения.

В сферата на горското стопанство и горската промишленост в България работят над 60 000 човека и създават над 3 процента от БВП на страната, основно в полупланинските и планинските райони, като на места това е единственият поминък. Сега голяма част от тези хора са изправени пред опасността да останат без работа в зимните месеци при растящи цени и пълна липса на алтернатива.

Въпреки нашите многократни сигнали, до момента държавата не реагира, затова сме поискали и писмено среща с министър-председателя, в опит да запазим този структуроопределящ отрасъл за страната, коментираха от бранша.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст