Немската Douglas изкупи дяловете си в “Douglas България”

бизнес
Комисията за защита на конкуренцията разреши на „Кърк Бюти Недерландс Холдинг“ Б.В. – Нидерландия да осъществи концентрация чрез придобиване на самостоятелен едноличен контрол върху „Парфюмери Дъглас България“ ООД – София. В една такава сделка участващите фирми са задължени да уведомят предварително комисията за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите им обороти на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева. В хода на проучването, от регулатора е установено, че сумата от общите обороти, реализирани през 2021 г. на територията на България от обичайна дейност на участниците в концентрацията е в размер на 47.09 млн. лв., формирана изцяло от „Парфюмери Дъглас България“. Българското дружество е специализироно в търговия на дребно с премиум парфюми и козметика у нас. То осъществява дейността си чрез онлайн търговия, както и чрез търговска мрежа от 18 магазина (девет от тях под името „Дъглас“ и девет под името „Бюти Зоун“). Кандидат-купувачът „Кърк Бюти Недерландс Холдинг“ пък осъществява дейност на финансов холдинг, който инвестира в различни бизнеси. Съдружници във фирма „Парфюмери Дъглас България“ ООД са „Кърк Бюти Недерландс Холдинг“ Б.В. със 76 на сто дял и Нина Атанасова Георгиева с 24 на сто дял. Съвместното дружество развива своя бизнес в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе. Кандидат-купувачът възнамерява да сключи сделка за придобиване на тези 24 процента от регистрирания капитал от Нина А. Георгиева. Формалният правен документ за прехвърляне на дяловете (аналог на джирото при прехвърляне на акции) ще бъде изготвен и подписан след одобрението на сделката от КЗК и няма да съдържа никакви условия по сделката, освен волеизявленията на двете страни за прехвърляне на дяловете Придобиващата контрол група, както и „Парфюмери Дъглас България“, нямат други дъщерни дружества с регистрация в България. Цел на сделката
Покупко-продажбата е възможност за инвестиция за „Кърк Бюти Недерландс Холдинг“ в пазарна област, която очаква да се разрасне още повече в бъдеще, а покупната цена на предлаганите продукти от придобиваното дружество да се повишава в бъдеще. При придобиване на едноличен контрол кандидат-купувачът възнамерява да интегрира ИТ инфраструктура (електронна търговия) за по-нататъшно развитие на възможностите на целеното предприятие. Очаква се сделката ще допринесе за финансовата сигурност на бизнеса на Групата „Кърк Бюти Недерландс Холдинг“ в България. След подписването на документите ще се продължи обичайната бизнес дейност на Парфюмери Дъглас България“, свързана с продажба на дребно на луксозни парфюми и козметика на българския пазар. Тъй като кандидат-купувачът не осъществява самостоятелна стопанска дейност, а и преди сделката оперира на българския пазар единствено чрез „Парфюмери Дъглас България“, в което към момента притежава 76% от капитала, според анализа на КЗК в резултат на концентрацията няма да възникнат хоризонтални или вертикални ефекти по отношение територията на страната, както и отношения на тясно свързани съседни пазари. Не може да се очаква промяна в пазарното положение на участниците в сделката, нито настъпването на каквито и да било ефекти върху конкуренцията на пазари на територията на страната. „Парфюмери Дъглас България” управлява търговските концепции DOUGLAS и beauty|zone – двете най-големи вериги за парфюмерия, козметика и грим в България. DOUGLAS и beauty|zone са водещата в България верига магазини за престижна парфюмерия, козметика и грим, присъстващи официално на българския пазар. Магазин beauty|zone отваря врата през 2006 г. с откриването на първите големи шопинг-центрове в София, за да предложи на голяма площ цялото разнообразие от продукти на престижната индустрия за красота. От лятото на 2008 г. верига beauty|zone стана част от немския DOUGLAS Holding. DOUGLAS е водеща компания в европейската индустрия за красота. С повече от 2000 парфюмерии на първокласни локации в 24 европейски страни, DOUGLAS има силна пазарна позиция.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST