ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Диверсифицирането на бизнеса е двигател на растежа на Lenovo

леново

Приходи от 15.3 милиарда щатски долара и нетен доход от 437 милиона щатски долара обявиха от Lenovo Group за третото тримесечие. Паричните постъпления на групата от бизнеси, различни от персонални компютри, достигат връх от 41 процента, а рентабилността остава стабилна, благодарение на диверсифицирането на бизнеса, което е двигател за растежа на Lenovo. Solutions and Services Group (SSG) и Infrastructure Solutions Group (ISG) са увеличили приходите си до рекордни върхове от 1.8 милиарда долара и 2.9 милиарда долара съответно с по 23 на сто и 48 на сто ръст на годишна база. Всички основни бизнес групи имат принос за оперативната печалба на групата за пето поредно тримесечие, става ясно от корпоративното съобщение.

Докато индустрията е изправена пред значителен макроикономически натиск, от Lenovo виждат дългосрочни възможности пред себе си. Още повече, че глобалните тенденции на дигитализация и интелигентна трансформация продължават да се ускоряват и разходите за ИТ се очаква да се възстановят до умерен темп на растеж в средносрочен до дългосрочен план.

В компютърния сектор реалното търсене, отразено от данните за активиране на фирмите през 2022 г., е много по-добро, отколкото показват данните за доставките в индустрията, тъй като каналът изразходва излишни запаси, които са били натрупани в предходни месеци. Групата очаква растежът на годишна база да се възобнови през втората половина на календарната година, като търсенето на крайните потребители ще бъде по-високо от нивата преди Covid.

Групата продължава да предприема проактивни действия за по-нататъшно укрепване на конкурентоспособността си по отношение на разходите по дейността. Това ще стане чрез инвестиране в диверсифицирани услуги и продукти с висок марж, както и чрез намаляване на оперативните разходи.

Паричният баланс на Lenovo остава силен, цикълът на паричното преобразуване продължава да се подобрява, отбелязват от компанията. Наличностите по каналите са намалени и тя продължава да инвестира в научноизследователска и развойна дейност, и устойчивост – оставайки ангажирана с удвояване на рентабилността в средносрочен план.

Според главния изпълнителен директор на Lenovo  Ян Юанцин, днешните солидни резултати показват, че стратегията на компанията  за трансформация, ръководена от услуги, е правилният й път. „Нашите диверсифицирани двигатели за растеж на некомпютърния бизнес вече представляват над 40% от приходите на нашата група и водят до солидна рентабилност. Въпреки сложната макросреда, ние запазихме лидерството на PC пазара. Оставам уверен, че нашата ясна стратегия, оперативна устойчивост, стабилна ликвидност и непрекъснати инвестиции в иновации ще гарантират, че можем да осигурим дългосрочен устойчив растеж и подобрена рентабилност“, посочва Юанцин.

Solutions and Services Group (SSG): рекордни приходи и висок марж

Пазарът на IT услугите за трилиони долари се очаква да остане силен в средносрочен и дългосрочен план. През последното тримесечие всички сегменти отново постигнаха висока доходност и  ръст на приходите.

В допълнение, SSG обогати своите решения за дигитално работно място, подсили портфолиото си от хибридни облаци и допълнително разшири своите предложения за устойчивост.

Infrastructure Solutions Group (ISG): рекордни приходи, рекордна печалба

До 2025 г. само пазарът на сървъри се очаква да достигне 135 милиарда щатски долара. В същата времева рамка пазарът на периферна инфраструктура ще нарасне, за да достигне 37 милиарда щатски долара, а пазарът за съхранение на данни ще надхвърли 35 милиарда щатски долара.

ISG продължава да подобрява своето всеобхватно инфраструктурно портфолио и да инвестира в иновации, особено в периферни изчисления, захранвани от изкуствен интелект и хибриден облак.

Intelligent Devices Group (IDG): солидна доходност, разширяване в области на растеж

Въпреки спада на PC пазара, реалното търсене, отразено от данните за активиране през 2022 г., е много по-добро, отколкото показват данните за доставките в индустрията, като се очаква пазарът да се стабилизира на по-високо ниво от това преди пандемията през втората половина на тази година.

Бизнесът със смартфони е печеливш за 11-то поредно тримесечие. Активациите на първокласния продукт motorola edge са нараснали със 74% на годишна база. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст