ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нулевият данък за реинвестирана печалба “празнува” тъжен юбилей

данъци

За пореден път никой не обръща внимание на тази ключова антикризисна мярка.

Точно преди 20 години в България се заговори за премахване на данъка върху печалбата на фирмите, която не е разхвърляна като дивиденти, а е инжектирана обратно в производството.

По време на управлението на НДСВ, тогавашният финансов министър Милен Велчев за пръв път настоя за частично въвеждане на облекчението, но МВФ и Световната банка го смъмриха за това предложение. Защото така се изкривявал пазарът.

Оттогава различни министри се сещат за него, особено когато ги обвиняват, че не правят нищо. След което не правят нищо, въпреки безспорността на мярката за стимулиране на икономическия растеж, от който имаме жизненоважна нужда. Много по-лесно е да се разхвърлят „хеликоптерни пари” – и за тези, които имат крещяща нужда, и за тези, за които това е напълно излишно.

По същата проста схема у нас продължава да се работи,

при все че през последните две години се видя, че от нея не само няма положителен ефект, но има и безспорен дефект. И той е, че освен привнесената инфлация, вътрешната българска инфлация вече носи името „политическа”.

Анализаторите от Института за пазарна икономика (ИПИ) непрекъснато напомнят какъв мощен лост на развитието е освобождаването от данък на реинвестираната печалба. Преди дни основателят на института Красен Станчев отново предложи да се промени закона в тази насока. Според него това ще е изключително подходящо за икономиката ни във следпандемична и военна обстановка.

Тази е и първа точка от алтернативния държавен бюджет за тази година, изготвен от ИПИ: „Предлагаме нулев данък за реинвестираната печалба (100% амортизация в първата година за инвестиции в машини, съоръжения, оборудва и нови технологии).

Посочва се също, че „инвестициите са основен фактор за разширяване на производствения потенциал на икономиката в дългосрочен план. Те са нужни за дългосрочна трансформация в посока

висока продуктивност и повишаване на добавената стойност”.

България цяло десетилетие е с едни от най-ниските нива на инвестиции в Централна и Източна Европа – под 20% от БВП, при 22% средно за този регион и около 26-29% в най-успешните и бързорастящи икономики там. Същевременно вече установени, успешни и печеливши местни и чуждестранни компании в страната разпределят над 10 милиарда лева дивиденти годишно. При въвеждане на предлаганите стимули част от тези средства ще бъдат реинвестирани и ще разширят потенциала на доказано конкурентоспособни предприемачи.

Някой може да каже, че зануляването на данъка за реинвестираната печалба е радикална приумица. Този модел обаче жъне успехи в някои близки до нивото на нашето развитие държави.

Например системата на облагане на корпоративните печалби, въведена през 2000 г. в Естония, е уникална. При нея реинвестираната печалба не се облага, а единствено разпределената.

Тъй като след въвеждането на нулевата ставка няма облагане на печалбите сами по себе си, изчезва и необходимостта от наличие на амортизационни отчисления- до 8% за сгради и 40% за оборудване.

Логично е да се запитаме при това положение

как би се отразила една такава мярка на бюджета?

Според ИПИ след въвеждането на нулевия данък върху реинвестираната печалба от началото на 2000 г. в Естония приходите от данъка върху печалбата в консолидирания държавен бюджет спадат почти два пъти. Но спадът не е дълготраен – само три години по-късно – през 2004-а, тези приходи нарастват почти четирикратно и достигат 2 522 милиона крони.

Както показва т.нар. крива на Лафер, намалението на един данък може да не доведе до намаление на приходите в бюджета заради динамични ефекти – повече инвестиции, повече производство, повече облагаем доход. До същия извод стига и естонското правителство в своя “Национален доклад за икономическата реформа, 2004”, където се защитава позицията, че “Естонският пример е достатъчно добър, за да покаже, че по-ниските данъчни ставки увеличават икономическия растеж и в същото време увеличават приходите на държавата”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст