ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КНСБ предлага четири стъпки за борба със спекулата на цените

КНСБ

КНСБ предлага четири стъпки, които да помогнат в борбата с нелоялните търговски практики и спекулата в ценообразуването на основните продукти.

През последните седмици зачестиха случаите на нелоялни търговски практики, както и се появиха редица доказателства за наличие на спекулативно увеличение на цените по цялата верига на доставка, се казва в позиция на централата на КНСБ.

Към настоящия момент, въпреки направените промени в Закона за защита на конкуренцията, фактът за скрито кредитиране с оборотни средства на големите търговски вериги от страна на производителите остава. На практика разплащането за бързо развалящи се стоки, които да се продадат за няколко дни, става в рамките на 30 дни и показва, че по-малкият и слабият кредитира по-богатия и по-силния. Съществуват и други порочни практики, като връщане на продукция, която не е продадена без заплащане, или утилизиране на непродадена стока за сметка на доставчика. Всички посочени обстоятелства важат не само за млечните продукти, със същата сила те се отнасят и за месните и други продукти.

С оглед на горепосоченото възниква необходимост от преглед на нормативната база и предприемане на незабавни мерки срещу спекулата в търговската мрежа. В ролята си на основен участник в социалния диалог КНСБ предлага следните стъпки:

  1. Представяне на цените на основните хранителни и нехранителни продукти по схемата „нето – нето“ – това ще позволи адекватното сравнение на себестойността на отделните стоки без наличието на различните административни разходи (като реклама, логистика, складово съхранение и.т.н). Изпълнението на тази стъпка ще успокои потребителите, че не са жертви на спекулация, а от друга страна ще позволи на търговците да докажат, че не използват нелоялни търговски дейности;
  2. Реализация на принципа на реципрочност чрез въвеждането на еднакви срокове на промяна на цените и на изплащане за доставка по цялата верига, което ще позволи в голяма степен да се елиминира възможността за завишаване на цените между отделните участници с оглед забавяне и използване на времевия период като неконкурентно предимство. Приоритетно това трябва да се направи за стоките от първа необходимост (хляб, сирене, кашкавал и т.н.), които се консумират в най-голяма степен и чието търсене е най-нееластично в икономиката, с оглед измененията на пазара;
  3. Проверка на входните бариери за допускане в даден сектор или бранш – трудната възможност за навлизане на нови участници, в комбинация със сключени дългосрочни договори, създават условията за картелни договаряния и олигополизиране на пазарите. Това нарушава принципите на конкуренция и води до изкуствено завишение на цените, не позволява прозрачно да се определя реалната себестойност на стоките и услугите.
  4. Макар да са налице поредица от проверки, обявявани от Министерството на земеделието, Комисията за защита на потребителите, все още няма информация от компетентните държавни органи, като Комисията за защита на конкуренцията и НАП относно нелоялни практики, необосновани надценки и др. Няма информация и от БАБХ в частта за качеството на предлаганите продукти и за връзката „качество–цена“. Настояваме в най-кратки срокове за институционална ангажираност с информация и конкретни мерки на всички органи, които могат по закон да осъществяват регулаторни действия.

Ускорението на инфлацията, породено към днешна дата в голяма степен от спекулата в цените, води до спад на реалната работна заплата, респективно в покупателната способност и значително увеличава броя на „работещите бедни“. Страната ни няма нужда от такива процеси, особено в светлината на все по-нарастваща необходимост от реална конвергенция в доходите на българите спрямо средноевропейските стойности с оглед предстоящото влизане на България в еврозоната.

КНСБ настоява за своевременно предприемане на горепосочените и други подобни мерки. Всички стоки, които влизат в категорията „малоценни блага“, трябва да бъдат обект на сериозен контрол и ревизия от гледна точка на ценообразуването им. Според нас, ако тези предложения бъдат взети предвид от регулаторните органи, ще се изсветли начинът на образуване на цените по цялата верига на доставка, което е много важна стъпка за възвръщане на доверието на потребителите в пазарната икономика, се казва в позицията на КНСБ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст