ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Селските райони с важна роля за Зеления пакт, убедени експерти

Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС) прие становища по две основни теми – „Стратегически документи в областта на енергетиката – гарантиране на балансираното развитие на мощностите и справедлив зелен преход“ и „Жизнени и устойчиви селски райони в България в контекста на дългосрочната визия на Европейския съюз(ЕС)“.

Становищата представят основните заключения и препоръки на експертите на съвета, свързани с процесите, които предстоят.

ИСС припомни, че с взетото решение на Народното събрание от 12.01.2023 г. на Министерски съвет на Република България им бе възложено да предприемат стъпки за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Освен това им е било поставено като задача да постигнат съгласие с Европейската комисия (ЕК) по конкретни реформи и планове, включени в раздел „Зелена България”.

ИСС отчита, че Република България запазва своите средносрочни и дългосрочни цели за постигане на нискоемисионна икономика. Тя извежда като приоритет и плавно постигане на технологично индустриално обновяване. Освен това страната ни се стреми да запази сигурността на доставките на електрическа енергия при условията на поносимост за крайните битови потребители и конкурентност за индустриалните потребители. 

Анализаторите на Съвета подчертаха, че пред страната ни има сериозни предизвикателства, произтичащи от новите политики за ограничаване на емисиите на въглероден диоксид, които още през 2024 година ще доведат до значимо редуциране на възможностите за подкрепа на битовите потребители, както и за осигуряване на компенсации при ценови ръст.

В становището, свързано с развитието на селските райони, ИСС подчерта, че бъдещето и благоденствието на селските райони са от първостепенно значение за продоволствената сигурност, автономността и адаптивността на Европа. Те са важни и за устойчивия енергиен микс, който допринася за енергийната независимост на Европейския съюз.

От ИСС допълниха и, че селските райони играят и важна роля за превръщането на ЕС в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. в контекста на Европейския зелен пакт. На срещата бе коментирано и че селските общности имат ключова роля за прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права, като допринасят за силна социална Европа, която е справедлива, приобщаваща и пълна с възможности.

В документа се посочват редица предизвикателствата, пред които са изправени селските общини – населението намалява и застарява, предоставянето на здравно обслужване, социални услуги и образование е силно влошено, както и състоянието на инфраструктурата. В селските райони се отчитат ограничени възможности за заетост, по-ниски доходи, както и ограничена транспортна и цифрова свързаност. Икономическият и социален съвет за първи път разработва и приема становище, свързано с развитието на селските райони в страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст