Металургичната компания “Етем” купува конкурента “Космос Алуминиум”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление за намерението на “Космос Алуминиум” АД (Гърция) и „ЕТЕМ Търговско и Промишлено Акционерно Дружество за Леки Метали“ (Гърция) да осъществят концентрация посредством вливане, обявиха от регулатора.

Търговските дейности на тези предприятия са свързани с производство и продажба на архитектурни системи от екструдирани профили, както и производство и продажба на стандартни и изработвани по задание на клиента алуминиеви профили.

Съгласно уведомлението се очаква операцията да окаже въздействие върху продуктово-географския пазар на алуминиеви екструзии в Европейското икономическо пространство*.

Двете фирми искат от КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

«Съобщението за предстоящата концентрация е изготвено от двете фирми, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка», посочват от регулатора.

В началото на тази година от металургичната компания „Етем“, която притежава силни позиции в Югоизточна Европа, съобщиха за подписване на стратегическо споразумение за сътрудничество „Етем и Космос Алуминиум“.

Става въпрос за дружество с търговско наименование “Етем Комършъл енд Индъстриъл Лайт Металс Сосиете Аноним” (ΕΤΕΜ Commercial and Industrial Light Metals Societe Anonyme), от което “Елвалхалкор хеленик копър енд алуминиум индъстри Ес Ей” (ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY S.A.) притежава 80 процента, и дружество с търговско наименование “Космос Алуминиум Ей И” (COSMOS ALUMINIUM A.E.). С това споразумение страните договарят основните условия на преобразуването чрез вливане на „Космос Алуминиум“ в „Етем“. В резултат, по отношение на акционерите на „Етем“, налични към момента на извършване на вливането, ще възникне миноритарен дял от дружествения капитал на „Космос Алуминиум“.

Тази трансакция ще  бъде извършена след предварително изпълнение на изискуемите действия и условия, включително след успешното завършване на правни, финансови и други проверки за съответствие на дружествата „Етем“ и „Космос Алуминием“, уточняват от двете фирми.

Основана през 1971 г., „Етем“ заема лидерските позиции в областта на алуминиевата екструзия и е сред най-обещаващите компании в Югоизточна Европа. Това е първата компания, която напълно интегрира процеса на проектиране и производство на архитектурни системи и алуминиеви профили за промишлени приложения в Гърция.

Със своето модерно производствено предприятие в България и годишен капацитет, надхвърлящ 35 000 тона, „Eтем“ осигурява доставка до всички свои клиенти независимо от тяхното местоположение. „Eтем“ е международна компания с развити износ и глобално пазарно присъствие.

* Европейското икономическо пространство (ЕИП) е създадено през 1994 г. с цел разширяване на обхвата на разпоредбите на ЕС относно неговия вътрешен пазар, за да включва държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са членове на Европейското икономическо пространство. Швейцария е член на ЕАСТ, но не участва в Европейското икономическо пространство. Европейският съюз и членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ (Норвегия и Исландия), също така са свързани с различни „северни политики“ и форуми, които са насочени към бързо развиващите се северни предели на Европа и Арктическия регион като цяло.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст