ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Оборотът на БФБ за февруари расте до 29.41 млн. лева

зала на фондова борса акции пари зарчета

Общият оборот на „Българската фондова борса“ (БФБ) за февруари нараства с 8.51 на сто до 29.41 млн. лв. спрямо януари, четем в анализ на борсовия оператор. За първите два месеца на тази година оборотът, който пазарните участници са превъртели, се понижава на годишна база с 26.13 на сто.

Прави впечатление, че този резултат е постигнат при намаляващ брой на сключените сделки на БФБ през февруари. Те са общо 4755 при 5530 през януари. Броят на покупко-продажбите намалява пък с 40.89 на сто спрямо същия период на миналата година.

В топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар през февруари поподат: “Доверие Обединен холдинг” АД (с 425 сделки), “Дронамикс Кепитъл” АД ( с 260 сделки) и “Софарма” АД (с 259 сделки).

Пазарната капитализация на БФБ в края на втория месец е в размер на 30.4 млрд. лв. или 19.67 на сто от БВП на страната.

През февруари два от индексите на БФБ увеличиха стойността си на месечна база. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX расте с най-висок темп – с 2.27 на сто, до 628.48 пункта, докато широкият измерител BGBX40 добави 0.83 на сто. В същото време равнопретегленият BGTR30 и секторният BGREIT, който измерва представянето на фирмите от сектора на недвижимите имоти, се понижават съответно с по 0.64 на сто и 0.79 на сто.

Пет от компаниите, които участват в изчисляването на SOFIX, са подкрепили показателя през февруари като са повишили цените на акциите си. В топ 3 на печелившите компании от основния борсов индекс през месеца са “Софарма” АД-София, “Алтерко” АД и “М+С Хидравлик” АД. Котировките на акциите им са нараснали съответно с по 16.59 на сто, 8.06 на сто и 5.41 на сто.

В същото време десет от компаниите от базата за изчисляване на SOFIX са намалили цените на акциите си. Така в топ 3 на губещите компании са попаднали “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, “Сирма Груп Холдинг” АД и “Първа инвестиционна банка” АД. Спадовете, които са отчели книжата им са съотевтно с по 11.53 на сто, 6.25 на сто и 3.39 на сто.

През февруари с акциите на компаниите, които се търгуват на пазара за растеж на малки и средни предприятия beam, са били сключени 628 сделки, като оборотът в тях възлиза на 897 000 лева.

През втория месец – на 22 февруари, започна търговията с акциите на още една нова компания на пазара за растеж “Бийм” – “Елмарк Инвест”. Размерът на емисията на производителя на електрическо оборудване е 4 555 000 лева, разпределен в същия брой акции, всяка с номинална стойност 1 лев. Книжата на компанията се търгуват под борсов код ELM. Съветник по емисията на компанията e “Елана Трейдинг” АД.

Акценти от българския капиталов пазар:

-На 8 февруари бе даден старт и пред широката публика.на новата електронна платформа на дъщерното на БФБ дружество – Financial Market Services (FMS) – x3analytics. На нея ще може да бъде намерена финансова информация и новини за всички публични компании. Целта на създадената от екипа на дъщерната фирма на Българска фондова борса платформа е да даде видимост на публичните компании пред индивидуални и институционални инвеститори, анализатори и доставчици на данни, емитенти, държавни институции и медии. Информацията се обработва и публикува в деня на подаването й от емитентите. Платформата x3anayltics дава и исторически данни за компаниите.

-На 16 февруари в Брюксел четиринадесет европейски борсови групи, сред които и БФБ, в двадесет и шестте държави-членки на ЕС, обявиха съвместна инициатива за участие в бъдещия процес на подбор за предоставяне на консолидирани пазарни данни (consolidated tape – CT) за акции в Европейския съюз. Проектът е в отговор на предложението на Европейската комисия за консолидиране на пазарни данни, което да допринесе за развитието на Съюза на капиталовите пазари. Подписано бе и споразумение за създаване на съвместна компания (joint venture), която ще оцени и подготви кандидатура като доставчик на консолидирани пазарни данни в бъдещ процес на подбор. Участници в проекта са всички страни-членки на ЕС с изключение на Словакия. На 16 февруари се проведе втората стратегическа среща от третото издание на програмата BeamUp lab. Водеща организация на Gravity MeetUp II беше Българската банка за развитие (ББР). Топ мениджърите от “ББР Микрофинансиране” и Фонд капиталови инвестиции към ББР представиха ефективни модели за микрофинансиране и възможностите за дялово инвестиране в подкрепа на иновативни бизнес модели. На срещата бяха представени и компаниите: Accedia, ZenArt VR, SoCyber, Addit.tech и Boleron.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст