БВП на един зает у нас се увеличава с 2.1% през миналата година

По предварителни данни за миналата година БВП на един зает се увеличава реално с 2.1 процента в сравнение с 2021-а, отчетоха от Националния статистически институт.
Заетите лица в икономиката са били 3 502 100, а общият брой отработени от тях часове е 5.67 милиарда. Структурата на заетостта по икономически сектори спрямо 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор.

На един зает у нас се падат 47 224.4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 29.2 лв. БВП за един отработен час.
През миналата година брутната добавена стойност (БДС)* средно на един зает се увеличава реално с 2.2 на сто, а на един отработен човекочас се увеличава реално с 2.2 процента.
По предварителни данни за миналата година равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 49 124.1 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 29.6 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 41 535.6 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 25.2 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 13 323.4 лв. БДС на един зает и 9.2 лв. за един отработен човекочас.

*Брутната добавена стойност е измерител на стойността на стоките и услугите, произведени на една територия за даден период от време. Тя представлява разликата между крайната стойност на произведената продукция и стойността на изразходваните за нейното производство стоки и услуги (наричани още междинното потребление). БДС е свързана с измерването на БВП, като БВП = БДС + корективи (данъци – субсиди).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST