ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България зад ЕК при обжалването на регламент за ядрената енергия

България ще подкрепи ответника – Европейската комисия (ЕК), по дело Т-625/22, образувано пред Общия съд на Европейски съюз (ЕС), в частта, касаеща ядрената енергия. 

Това гласи протоколно решение на Министерския съвет, прието на днешното му заседание (15 март).

На 9 март 2022 г. ЕК прие делегиран регламент, с който включи дейностите, свързани с ядрена енергия и природен газ сред екологично устойчивите икономически дейности, допринасящи съществено за постигане на екологичните цели на Европейската комисия. 

На 7 октомври 2022 г. Република Австрия обжалва въпросния регламент пред Общия съд на ЕС, изтъквайки общо 16 довода за това – 8 от тях, касаещи ядрената енергия.

България, както и други държави от ЕС, използват ядрената енергия като част от своя национален енергиен микс. Тя е доказан безвъглероден ресурс и ключов елемент в структурата на енергийния баланс на страната за гарантиране на сигурни и надеждни енергийни доставки, ефективна борба с климатичните промени и достъпна енергия за гражданите и бизнеса.

В свои документи ЕК също отчита ядрената енергетика като ключов елемент на европейската енергийна система без въглеродни емисии със сериозен принос за постигане на целите за декарбонизация.

Продължаването на експлоатацията на ядрените мощности в България, както и изграждането на нови, е от стратегическо значение за запазване на енергийната сигурност, намаляване на емисиите парникови газове и зависимостта от внос на енергийни ресурси в страната.

В решението си от Министерския съвет подчертават, че частичното встъпване на България в дело Т-625/22 ще затвърди значимостта на страната като надежден и предвидим партньор в Европейския съюз. Евентуалното произнасяне на съда на ЕС в полза на Комисията ще бъде от ключово значение за стимулиране на развитието на ядрената енергетика в страната и в Европейския съюз като цяло.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст