ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ГЕРБ-СДС пред работодателите: Ще продължат компенсациите за тока

Днес (15 март) Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и коалиция ГЕРБ-СДС се срещнаха, за да обсъдят икономическите си приоритети.

Срещата е част от поредицата дискусии, които представителите на четирите работодателски организации, членове на АОБР (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции предвиждат участие в следващия парламент.

От страна на ГЕРБ-СДС присъстваха Томислав Дончев, Делян Добрев, Красимир Вълчев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов и Александър Иванов.

Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2023 година. Работодателските организации поставиха акцент върху приемането на България в еврозоната, Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), подобряване на бизнес средата и икономиката. Също така те обърнаха внимание и на необходимостта от цялостна реформа в енергетиката, образованието и пазара на труда, в социалната политика и в сферата на инвестициите.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов, в качеството на ротационен председател на АОБР за 2023 г., представи ключови моменти от Приоритетите на Асоциацията. Той посочи недостатъците на официалното обявяване на отлагането на приемането на страната ни в еврозоната от страна на правителството. Според него така има опасност да намалее интензивността на усилията ни в посока членството ни в нея. Акцентирано беше и върху необходимостта от промяна в начина на определяне на такса битови отпадъци.

Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), сподели, че особено важно за страната е постигането на макроикономическа и финансова стабилност, справяне с проблемите в сферата на човешките ресурси – внос на работна ръка и образование. Важен фокус беше поставен и върху насърчителните мерки за изграждане на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) мощности в предприятията.

Председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев акцентира върху необходимостта от определяне на нов срок за влизане в еврозоната. Той подчерта и необходимостта от оценка на въздействието на законодателството и по-специално оценка на въздействието върху конкурентоспособността на българската икономика.

Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Евгений Иванов също коментира важността на приемането на България в еврозоната. Той припомни, че е необходим ефективен механизъм за сключване на дългосрочни договори за доставка с енергийно интензивната индустрия и разработването на визия за енергийно развитие.

От своя страна, заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев заяви, че за коалицията е важно провеждането на политики за модернизация на България, включващи инвестиции в човешки ресурси, транспортна свързаност, инфраструктура, образование. 

Той обяви, че един от основните приоритети на ГЕРБ-СДС е привличането на квалифицирана работна ръка, тъй като без квалифицирани работници, модернизацията ще се случи по-трудно. 

Делян Добрев направи преглед на инфлацията и критериите за приемане на България в еврозоната. Той констатира рязкото влошаване на макроикономическите показатели след всяка бюджетна процедура, реализирана през последните две години. Изрази подкрепа за продължаването на компенсаторния механизъм на високите цени на ел. енергията.

Лъчезар Борисов представи допълнителни данни за влошените показатели, свързани с инвестиционната дейности. В тази посока беше направена препоръка за ускоряване на дейностите по пускане на процедури за бизнеса, по които той да кандидатства по програми, финансирани от Европейския съюз и по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

По отношение на политиките за човешки ресурси Деница Сачева потвърди, че няма различия в приоритетите на коалицията и тези на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Тя призова за рестартиране и активизиране на социалния диалог за транспонирането на директивата за адекватна Минимална работна заплата. 

На срещата стана ясно и че вижданията на АОБР и ГЕРБ-СДС са сходни в частта пенсионен модел и пазар на труда.

В сферата на образованието Красимир Вълчев сподели, че е от първостепенно значение да се увеличат ученическите практики и бизнесът да бъде включен повече в преподаването.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст