ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Група Generali отчете най-добрия оперативан резултат досега

На среща, ръководена от председателя на Група Generali Андреа Сирони, бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри консолидираните финансови резултати и предварителния финансов отчет на компанията майка за цялата 2022 година.

Общите брутни записани премии нарастват до 81.54 милиарда евро (+1.5%) благодарение на положителното представяне на сегмента на общото застраховане, воден от продуктите извън автомобилното застраховане.

Нетните потоци на животозастраховане са на равнище от 8.7 милиарда евро (-36.1%). Линиите злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд, отчетоха съответно нетни приходи от по 5 и от 8.9 милиарда евро. Спестовните застраховки регистрират спад в размер на 5.2 милиарда евро.

Техническите резерви на животозастраховане възлизат на 414.7 милиарда евро (-2.3%). Този резултат отразява свиването на линията на застраховките, свързани с инвестиционен фонд, произтичащо от волатилността на финансовите пазари.

Оперативният резултат отчита ръст до 6.5 милиарда евро (+11.2%) благодарение на положителния растеж на животозастраховането, общото застраховане, холдинга и други бизнес сегменти.

Оперативният резултат на сегмента “Управление на активи и богатство” е 972 милиона евро (-9.6%). Оперативният резултат на Banca Generali възлиза на 334 милиона евро (-17.4%), като той беше засегнат от представянето на финансовите пазари. Оперативният резултат на сегмента “Управление на активи” беше 638 милиона евро (-5%), като той е следствие на намаляването на управляваните активи в резултат основно на движението на пазара.

Оперативният резултат на холдинга и други бизнес сегменти се увеличи и достигна 202 милиона евро (157 милиона евро за цялата 2021-а), подкрепен от приноса на бизнеса с недвижими имоти.

Нетният резултат на групата Generali се увеличи до 2.91 милиона евро (+2.3%), основно благодарение на положителното представяне на оперативния резултат, стимулиран от сегментите “Животозастраховане”, “Общо застраховане”, холдинг и други бизнес сегменти. Като бъде изключен ефектът от обезценките на активи на руския пазар, нетният резултат би бил в размер на 3.07 милиона евро (+7.7%).

Предложеният дивидент на акция е в размер на 1.16 евро (+8.4%), което потвърждава фокусът на групата към възвръщаемостта за акционерите.

Според главния изпълнителен директор на Група Generali Филип Доне, резултатите на Generali потвърждават успеха на на пътешествието към трансформация, което продължава с дисциплинираното въвеждане на стратегията “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”:

Подкрепяни от визията за позициониране на Групата като световен лидер в застраховането и управлението на активи, ние сме на път да постигнем целите и амбициите на нашия стратегически план, допринасяйки за устойчив растеж, като създаваме стойност за всички заинтересовани страни, дори в предизвикателния геополитически и икономически контекст. Това ни позволи да предложим на нашите акционери увеличен дивидент, благодарение на продължаващия ръст на приходите, както и на силната парична и капиталова позиция на Групата. Generali продължава да бъде водеща и в областта на устойчивото развитие, което вече е напълно интегрирано във всички бизнес дейности на Групата. Това  съответства на ангажимента ни да действаме като отговорен застраховател, инвеститор, работодател и отговорен бизнес като част от обществото. Постигнахме всичко това благодарение на страстта на нашите хора и на уникалната ни агентска мрежа.”

„Дженерали Застраховане“ АД – София е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от 75.8 милиарда евро за 2021 година. С повече от 75 000 служители, обслужващи 67 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст