ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Преките чуждестранни инвестиции у нас – има ги, но намаляват

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, намалява. Той е положителен в размер на 147.5 млн. евро (0.2% от БВП*), обявиха от Българска народна банка. Това са паричните средства, които са влезли у нас, но сумата е все пак е по-малка – с 479.5 млн. евро, спрямо тази за януари миналата година, когато е била 627 млн. евро или 0.7 на сто от БВП на страната.

По всички показатели, освен инвестициите в недвижими имоти, има влошаване.

При дяловия капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната), има влошаване. Той е положителен и възлиза на 19.6 млн. евро за януари. Но, той е по-малък – с 27.3 млн. евро, от този за януари миналата година, когато е бил положителен в размер на 47 млн. евро.
Промяна има в нетния поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти. Той вече е положителен в размер на 0.3 млн. евро при отрицателен нетен поток от 0.1 млн. евро за януари миналата година, т.е. спрели са продажбите и има повече покупки на такива активи.
Предварителните данни по статията „Реинвестиране на печалба“ (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) също показват влошаване. Сумата е с положителна стойност и възлиза на 15.2 млн. евро. Но преди година реинвестираната печалба е била с положителна стойност от 401 млн. евро за януари миналата година.
Влошаване има и при нетния поток по подстатия „Дългови инструменти“ (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити). Той е с положителна стойност и възлиза на 112.7 млн. евро. Преди година обаче нетният поток отново е бил с положителна стойност, но от 179 млн. евро.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари са дошли от Люксембург (115.3 млн. евро), от Нидерландия (21.1 млн. евро) и от Белгия (17.3 млн. евро).

Стокообменът ни с Люксембург е символичен, но страната се нарежда на 6-то място сред водещите инвеститори в България. През 2004 г. е учреден Белгийско–българско-люксембургски бизнес клуб, с основна цел подпомагане и стимулиране на икономическите и търговските връзки между трите страни. Понастоящем членове на бизнес клуба са 80 компании от различни сектори на икономиката.

Кралство Белгия и един от водещите инвеститори в България. Фирмите от тази страна имат дългосрочни интереси и стратегия за развития, създават реални работни места, пренасят опит, обучават кадрите, разширяват инвестициите и производството си и са пример за устойчиво развитие. В нашата страна, успешно развива своя бизнес, например, KBC – собственик на ОББ и ДЗИ, а от 2021 г. на българските операции на „Райфайзен Банк“. Тук е Solvay Sodi – едно от най-големите производствени предприятия (калцинирана сода) в България (Варна), „Агрополихим“ – важен производител на химически торове и други. В България има и много белгийски МСП, в текстилния сектор, ИКТ, селското стопанство, транспорта, логистиката, кетъринга и други. Стокообменът ни с Белгия надхвърля милиардо евро.

Кралство Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България, като двустранната търговия надхвърля 2.5 млрд. евро. Страната се нарежда на 1-во място по размер на преки чуждестранни инвестиции в България.

На другия полюс са Ирландия и Швейцария, които са с най-големите нетни отрицателни потоци, т.е. изтегли към тях парични средства, съответно с по 21.2 млн. евро и 7.4 млн. евро.

Продължават да изтичат български пари и към чужбина.

По предварителни данни от БНБ нетният поток на преките български инвестиции в чужбина за януари възлиза на 19.9 млн. евро (0.02% от БВП). Сумата все пак е два пъти по-ниска спрямо януари миналата година, когато от страната ни са изтгели към странство 46.7 млн. евро или 0.1% от БВП на страната.

* При БВП в размер на 90 358 млн. евро за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 84 559.3 млн. евро за 2022 г. (данни на НСИ от 08.03.2023 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст