“М+С хидравлик” ще плати дивиденти и тантиеми и за 2022 г.

Мениджърите на компанията, която произвежда хидравлични елементи и системи в Казанлък – “М+С Хидравлик” АД, предлагат сума в размер на 15 773 280 лева от нетната печалба на дружеството да се изплати като дивиденти на акционерите. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на 18 май. 

Брутната сума на акция е 0.40 лева. Изплащане на дивидента ще започне от 14 юли и ще се осъществи в рамките на шест месеца. Изплащането ще става чрез “Централен депозитар” АД и “Интернешънъл асет банк” АД, клон Казанлък.

Остатъкът от положителния финансов резултат ще се отнесе във фонд “Неразпределената печалба”.
Това ще се случи, ако акционерите одобрят доклада на мениджърите за дейността на дружеството и приемат одитирания годишен финансов отчет за 2022 година. 

Най-големите акционери в компанията са “Стара планина холд” АД, който контролира 30.61% от капитала, “Индустриален капитал холдинг” АД е с дял от 22.16% и “М+С 97” АД – с 23.86 на сто. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст