НКЖИ ще подобрява граничния жп преход с Турция

Открита е обществена поръчка за изготвянето на прединвестиционни проучвания за изграждане на жп линия по направление Ямбол – Елхово – Лесово – граница с Турция, съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Целта на прединвестиционното проучване е да се идентифицират и изследват различни варианти за железопътно трасе и да се избере най-целесъобразният начин, който да бъде предвиден за изграждане на жп линия по направлението Ямбол – Елхово – Лесово – Турция.

От 2018 г. досега  бяха проведени редица срещи на високо ниво между генералните директори на TCDD Държавни железници на Турция и Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“. На тях фирмите се договориха за проучване на техническите и финансовите условия за изграждане на втора железопътна линия, която ще бъде нов граничен преход между България и Турция по направление Ямбол-Одрин.

През ноември 2022 г. се проведе среща на вицепремиера по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев с генералните директори на двете железопътни компании, на която се обсъдиха конкретни бъдещи действия по проекта за втори железопътен граничен преход между Турция и България по направление Ямбол – Елхово – Лесово – граница с Република Турция. Той трябва  да отговори на нуждите на пазара и да облекчи трафика през Свиленград – Капъкуле.

Реализацията му ще осигури сгъстяване на железопътната мрежа в югоизточния регион на страната, оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи и съседни жп администрации, чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Отчитайки важността на това направление, както за развитието на железопътния транспорт, така и за подобряване на икономическите отношения между двете страни, ДП НКЖИ направи първа крачка и обяви открита процедура с предмет: “Изготвяне на прединвестиционни проучвания с предложение за варианти, анализ „Разходи-ползи“, трафик прогнози и капацитет за изграждане на жп линия по направление Ямбол – Елхово – Лесово – граница с Република Турция”, която е публично достъпна на следния линкhttps://app.eop.bg/today/262387

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст