Анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци ще има в Русе

Анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци ще бъде изградена в Русе.  Дейността е част от проект “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Русе”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020” (Приоритетна ос 2 “Отпадъци”). За изграждане на съоръжението ще се използва съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и с национални средства, уточниха от общината в крайдунавския град.

С проекта ще се изгради и въведе в експлоатация тази инсталацията, която ще осигури разделното събиране на биоразградими отпадъци от общините, които са членове на РСУО – Русе. По този начин ще се създаде допълнителен капацитет за рециклирането им, което ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци, в съответствия с целите на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020”.

След изграждането ѝ инсталацията ще позволява безкислородното третиране на биоразградими отпадъци, от които впоследствие се получава компост, както и метан за електропроизводство и топлинна енергия.

“Проектът е изключително важен за Община Русе и за останалите членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците”, отбелязва заместник-кметът и ръководител на проекта Димитър Недев.

Това е едва третата за България анаеробна инсталация. Чрез нея общината се стреми да подобри управлението на отпадъците в Русе и да смекчи вредното им въздействие върху климата.

Проектът е с водещ бенефициент Община Русе и партньори общините Сливо поле, Иваново, Тутракан, Ветово, които са членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Общият бюджет е 34 383 754.21 лева. Финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 21 806 615.64 лева. Заедно с това националното съфинансиране е в размер на 3 848 226.30 лева, а собственият принос – 3 045 059.57 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г., посочиха от общината. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст