БТПП проведе конференция „Арбитраж в услуга на бизнеса“ 

На 23 март в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе конференция „Арбитраж в услуга на бизнеса“, организирана от Българска търговско-промишлена палата (БТПП), съвместно с Търговско-промишлената палата в полския град Бялисток. 

Събитието беше организирано по проект „Amicable settlement of international disputes, increasing the competences of adults – SME management and exchange of experiences of partner’s institutions”. То се проведе в хибриден формат, като част от участниците се включиха чрез видеоконферентна връзка. 

Приветствие към всички участници в конференцията отправиха Цветан Симеонов  – председател на Управителния съвет на БТПП, Витолд Кърчевски – председател на Търговско-промишлената палата в Бялисток, Ивайло Дерменджиев – председател на Висшия адвокатски съвет, и Евгений Стайков – заместник-председател на Върховния касационен съд (ВКС).  

Представителят на ВКС подчерта, че институцията работи успешно с Арбитражния съд (АС) при БТПП, спазвайки законодателните разпоредби. Той информира, че за последните две години само един иск за отмяна на решение на АС при БТПП е бил уважен и то частично. 

В рамките на събитието бяха разгледани теми, свързани с арбитражната компетентност и самостоятелността. Обсъдени бяха и обслужващият характер на арбитражната клауза по отношение на материално-правния договор, изпълнението на чуждестранни арбитражни решения, както и практиката на ВКС във връзка с тълкуване на понятието „потребител“. 

От страна на Арбитражния съд при Полската търговска палата (ПТТП) беше представена темата „Търговски арбитраж в полза на полския бизнес“. Темата представи Агниешка Дурлик – генерален директор на Арбитражния съд при Полската търговска палата. 

Конференцията беше открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който подчерта, че Палатата винаги е отдавала дължимото на търговския арбитраж като огромно постижение на бизнеса в целия свят и чудесна възможност за бизнес средите да разрешават възникналите спорове в кратки срокове. 

Темите на конференцията бяха представени от изявени български специалисти в областта на арбитража, от АС при БТПП: Благовест Пунев – председател, Ангел Калайджиев – заместник-председател, Венцислава Желязкова – член на Президиума и Силвия Спасова – член на Президиума. 

Благовест Пунев акцентира върху отношенията на самостоятелност и зависимост  между арбитражното споразумение и материално-правния договор, когато то представлява арбитражна клауза, част от този договор, който обслужва. 

Ангел Калайджиев очерта приликите и разликите на компетентността на държавния и арбитражния съд и запозна участниците с това кои спорове са подсъдни на арбитража и кои са изключени от неговия обсег. 

Венцислава Желязкова представи основните моменти при признаването и допускането изпълнението на чуждестранни арбитражни решения. Тя запозна участниците с формалните изисквания, които следва да бъдат изпълнени от ищеца, който търси признаването на арбитражното решение и с основанията за недопускане изпълнението. 

Преглед на практиката на Върховния касационен съд при тълкуването на понятието „потребител“ беше направен от Силвия Спасова.  

Тя отбеляза и проблемите, свързани с действието на новата разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс от 2017 година. С него беше въведена забрана за постигане на арбитражно споразумение за решаване от арбитражен съд на спор, една от страните по който е потребител по смисъла на § 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите. 

Събитието завърши с дискусия по поставените теми. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст