Почти сто фирми от област Бургас ще получат средства по ПВУ

Общо 94 фирми от Oбласт Бургас ще получат средства по първите две отворени и вече приключили процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа. Това обяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. Той посочи, че повече от половината от кандидатствалите компании от общините в областта са одобрени за финансиране. 

По първата процедура за „Технологична модернизация“ безвъзмездна финансова помощ от областта ще получат 32 фирми за общо над 9 млн. лева. Средствата са за обновяване и модернизация на техническия парк на малки и средни предприятия у нас – ново оборудване, техника, машини и софтуер.

В оценката на подадените проекти предложения по мярката са включени 2423 фирми, като от тях 953 от цялата страна бяха одобрени за финансиране и обявени в края на миналата година.

За микропредприятия общата безвъзмездна сума може да бъде до 180 хил. лв., за малки предприятия е до 350 хил. лв., а за средни – до 700 хил. лева. Съфинансирането е до 50 процента. По мярката от ПВУ в българския бизнес в цялата страна ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лева.

По втората процедура от ПВУ по линия на Министерството на иновациите и растежа – за „ИКТ решения и киберсигурност“, в област Бургас финансиране ще получат 62 фирми за общо над 1 млн. лева. Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.

В зависимост от заявените нужди, фирмите ще получат грантове между 3000 лв. и 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Бюджетът на процедурата е 30.6 млн. лева. Общият брой на одобрените от цялата страна фирми е 1599.

До 15 май фирми могат да кандидатстват за финансиране по следващата процедура от ПВУ – „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“, с бюджет 200 млн. лева. То е удължено от два на три месеца, като почти няма ограничение за допустимите индустрии. По мярката микро-, малки, средни и дружества с до 3000 служители могат да получат от 75 000 лв. до 1 млн. лв., за да си монтират фотоволтаици и батерии.

През април се очаква Министерството на иновациите и растежа да отвори още две процедури по ПВУ – за развитие на индустриални зони и паркове с бюджет 212 млн. лв. и за кръгова икономика с бюджет 180 млн. лева.

От министерството посочват, че на 30 март главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева и експерти от дирекцията ще проведат информационен ден в Бургас за разясняване на кандидатстването по процедурите от Плана за възстановяване и устойчивост.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст