Заработи foodprice.bg – за цените на храната у нас

Стартира информационният сайт за представяне на цените на основни хранителни продукти. Интернет платформата е достъпна на адрес www.foodprice.bg и бе представена от министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и от министъра на земеделието Явор Гечев.

Тя е част от трите мерки за овладяване на цените. Първата е контрол на цените и в нейните рамки са извършени над 1000 проверки. Втората е свързана с подготвяне на законодателни промени. Третата е именно интернет сайтът, в който има отделена част за вече посочените инспекции.

Сайтът е създаден от Информационно обслужване, като разходите по разработването му са 30 000 лева. Той е собственост на Министерството на икономиката и индустрията.

Платформата предоставя обединена информация за пазара на храни – от изкупни цени на основни суровини, през стойност на внос и цени на едро, до тези на рафта в магазина. Данните са налични както на национално ниво, така и по 22 области. Създадена е и възможност за сравнение на цените у нас и в седем европейски държави, като информацията за тях ще се подава от търговските ни аташета в Берлин, Виена, Париж, Букурещ, Атина, Прага и Загреб.

Към момента в сайта са включени около 30 основни хранителни продукта, но за част от тях се събира информация за различни техни разфасовки или характеристики (например масленост при киселото мляко; бял и типов хляб, и други). Заедно с това системата дава възможност да се проследят изкупните цени – всички с включен ДДС, на основни суровини като мляко, слънчоглед. Това предоставя възможност на потребителя да получи цялата информация за формирането на цената от суровина до краен продукт на рафта.

Цените на дребно са събрани и представени от Системата за агропазарна информация (САПИ). Те се наблюдават ежеседмично по области в страната, като са обхванати както големите търговски вериги, така и по-малките търговски обекти. В тях обаче не се включват промоции в търговските обекти.

По отношение на цените на внос от трети страни данните се подават от Агенция „Митници”, а Националната агенция за приходите предоставя информацията за стоките в рамките на Европейския съюз.

Други данни се предоставят от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и те са от регистрираните стокови тържища в 22 области в страната. Цените на ДКСБТ са на едро, среднопретеглени на база продадено количество. Обработката и анализът на данните се осъществяват чрез специално разработен софтуер на Държавната комисия.

На сайта има меню „Контролна дейност”, което дава актуална информация за проверките на контролните органи. Заедно с това има и бърза връзка за подаване на сигнал към всяка от компетентните институции – Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и Българската агенция по безопасност на храните.

Министърът на икономиката обяви, че на по-следващ етап и търговците на дребно ще могат да качват на сайта най-ниските си цени за конкретна продуктова група, но без промоциите. Те ще могат да го направят, следвайки указанията от Министерството на икономиката, като най-важното условие е да имат годишен оборот от над 30 млн. лева годишно.

По отношение на законодателните промени министърът на икономиката Никола Стоянов обяви, че е свикал междуведомствена работна група, която да работи по две задачи. Първата ще е изработването на Закон за надценките на хранителните стоки – закон, който ще е с ограничено действие във времето, а втората – преглед на законодателството в ЕС по отношение на търговията с храни. По този повод министър Стоянов уточни, че има европейска директива, но междуведомствената група тепърва ще проверява каква част от нея е пренесена в нашето законодателство и каква не. Тя ще трябва да извлече от нея добрите примери с цел изработване на Закон за търговията с храни.

Третата част от законодателните мерки е изготвяне на наредба – вече публикувана за публично обсъждане на сайта за обществени консултации. Става дума за Наредба за централен регистър за храните, с която ще бъде въведен цялостен електронен регистър, в който всяка стъпка в търговията с храни на едро ще бъде проследима както по отношение на качеството на храните, така и по отношение на съпътстващи документи за цени и други реквизити, които се изискват от други министерства.

Наредбата ще обхваща всички видове храни – в това число напитки, минерална вода. В нея ще има отделен акцент по отношение на проследимостта в цялата верига, засягаща зърнените култури. Така движението на всеки силоз в държавата ще може да бъде контролиран.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст