ВАС пусна обществената поръчка за оборудване на държавната лаборатория на БАБХ

Върховният административен съд отмени определение на Комисията за защита на конкуренцията от 2 март 2023 г. С него антимонополният орган е наложил временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на техническо оборудване за дейността на Централната лаборатория за химични запитвания и контрол (ЦЛХИК) като национална референтна лаборатория по смисъла на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 2017/625 и във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2019/1793“, в частта по обособени позиции 1 и 2, съобщават от върховната съдебна инстанция.

Процедурата през КЗК е блокирана по жалба на „Интерпред Еврологистик“ ЕООД. ВАС обаче оставя без уважение като неоснователно искането на дружеството за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Обществената поръчка е била открита на 18 януари 2023 г. с решение на директора на ЦЛХИК. Лабораторията е към Българската агенция по безопасност на храните и в нея се извършват и изследвания на пробите от ГКПП „Капитан Андреево“.

Върховните магистрати приемат, че изложените от възложителя (ЦЛХИК) съображения пред КЗК, както и приложените доказателства обосновават превес на обществения интерес от продължаването на процедурата по възлагане на обществената поръчка. Антимонополната комисия е следвало да съобрази, че отрицателните последици от всички интереси, които могат да бъдат увредени – включително интересите, свързани с отбраната и сигурността, превишават ползите от налагането на временната мярка.

Определението на КЗК е постановено в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, тъй като не са отчетени принципите на спешност и неотложност. Спешността и неотложността на провеждането на обществената поръчка са обосновани и с представеното от възложителя писмо от зам.-изпълнителния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност“ в Европейската комисия. В него се поставят въпроси – одитни препоръки, които касаят Системата за лабораторен контрол на остатъци от пестициди и ветеринарномедицински лекарства. ЕК изисква от страната ни да докаже, че лабораториите за изпитване имат подходящо оборудване за контрол на остатъчните вещества от пестициди, митотоксини и остатъци от ветеринарномедицински продукти.

Върховните магистрати считат, че определението на КЗК е неправилно и при постановяването му са допуснати пороци, които са основание за неговата отмяна. Определението на ВАС по административно дело № 2884 от 2023 г. е окончателно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст