“Елхим Искра” увеличи сумата на дивидента и на тантиемите

Компанията за производство на акумулатори „Елхим Искра“ АД в Пазарджик приключи меналата година с нетна печалба от 367 351.53 лева. Мениджърите й предлагат част от нея – в размер 339 800.17 лв., и част от неразпределената печалба от предходни години от 162 368.03 лв., представляващи общо сума от 502 168.20 лв., да се изплати като дивиденти на акционерите.  Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на 15 юни.
Брутната сума на една акция ще е 0.02 лева. Дивидентът се предвижда да започне да се изплаща от 10 август. Срокът ще е шест месеца, като това ще става чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл асет банк“ АД, клон Пазарджик.
Предлага се също така сума, представляваща по 2.5 процента от печалбата за 2022 г., да се изплати на всеки член на съвета на директорите под формата на тантиеми.
За да се случат тези предложения, акционерите трябва да приемат доклада на мениджърите за дейността на дружеството и да одобрят одитирания годишен финансов отчет за 2022 година.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.
От печалбата за 2021 година дружеството изплати по 0.013 лева на акция на акционерите си.

“Елхим Искра” АД е публична компания с около 1700 акционери, чийто акции се търгуват на “Българската фондова борса”. Последната цена на акциите на публичното дружество е 0.95 лева за един брой. Това оценява производителя на акумулатори на 23 852 990 лева пазарна капитализация. 

Мажоритарен акционер в дружеството е “Стара планина холд” АД, който притежава 51.40% от капитала му. CPM-Plastic Machinery LTD има дял от 16.55%, а свободно търгувани са над 6.6 млн. акции или 26.36% от книжата с право на глас. 

Припомняме, че в началото на тази година от пазарджишкия производител на акумулатори “Елхим Искра” съобщиха, че са разработили нов продукт на пазара. Става въпрос за модулни решения за съхранение на енергия и захранване със средно и ниско напрежение, които могат да се съчетават с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Очаква се тези устройства да са с около една трета по-евтини от литиево-йонните батерии. Потенциални клиенти за тях са производствени и енергийни предприятия, както и домакинства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст