Лихвите по депозитите продължават да пълзят нагоре

През февруари в сравнение с януари тази година средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) при нефинансовите предприятия в левове се увеличава до 0.89 процента, а по тези в евро намалява до 0.80 процента. Това отбелязват от БНБ.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си съответно от по 0.01 на сто и 0.02 процента.
Лекият ръст на лихвата подканя фирмите да трупат пари. В резултат обемът на новия бизнес по депозитите на нефинансовите предприятия с договорен матуритет в левове се увеличава с 26.2 млн. лв. спрямо януари и вече е на стойност 260.2 млн. лева. Парите във влогове  в евро също нарастват – със 70.2 млн. лв. до 374.2 млн. лева. Числата от БНБ сочат, че има ръст и спрямо януари тази година, и спрямо февруари миналата година.
През февруари и средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за домакинствата в левове се увеличава и вече е 0.35 на сто, а по тези в евро нарастват до 1.22 процента.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01 процент.
Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро запазват нивата си съответно от по 0.11 на сто и 0.16 процента.
Въпреки повишението на лихвата, обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 15.2 млн. лв. спрямо януари и е в размер на 149.2 млн. лева. Явно разходите за битови сметки и храна са отклонили част от парите на българите и са останали по-ниски суми за спестяване. Влияние оказва и това, че има повишение и при лихвите по кредитите.

Предпочитанието към влогове в евро обаче остава. Ръстът на лихвата тласна нагоре и обемът на внесените пари в депозитите с договорен матуритет в евро. Домакинствата са внесли с 4.1 млн. лв. повече до 176 млн. лева.

Основният лихвен процент през февруари е 1.82%,

като в сравнение с януари 2023 г. се увеличава с 0.40 процентни пункта (пр. п.).
Индексът ЛЕОНИА Плюс също се повишава – до 2.17 процента.
Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00 процента като спрямо януари 2023 г. остава без промяна.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през февруари е 2.73 на сто като спрямо януари 2023 г. нараства с 0.88 процентни пункта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст