ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Повечето лихви по банковите заеми бавно вървят нагоре

През февруари средният лихвен процент по кредитите за нефинансовите предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава до 3.56 на сто, но по тези над 1 млн. евро намалява и вече е 3.30 на сто.
Средният лихвен процент по заемите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава до 4.34%, но и по кредитите над 1 млн. евро се понижава и пада до 4.04 процента. През февруари средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства до 2.84 на сто, а по овърдрафта в евро – до 4.03 процента.

Въпреки повишаването на лихвите, обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 11.5 млн. лв. до 358.8 млн. лв., а кредитите над 1 млн. евро са със 144.5 млн. лв. повече и са в размер на 621.2 млн. лева.

Заедно с това и обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се увеличава – с 62.7 млн. лв. до 420.9 млн. лева.
Въпреки, че лихвите растат, размерът на новите кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 6.1 млн. лв. до 78.7 млн. лева. В същото време, по-високите лихви се отразяват негативно върху обема на заемите над 1 млн. евро като се понижава със 122.3 млн. лв. и е на стойност 795 млн. лева.

Размерът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро намалява със 135.3 млн. лв. до 547.9 млн. лева.

През февруари средният лихвен процент по кредитите за потребление домакинствата в левове се понижава и е в размер на 8.37 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези заеми пада до 8.88 процента.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се увеличава и е на стойност 2.65 на сто, а ГПР по тези кредити  расте до 2.89 процента.

Средният лихвен процент по другите кредити /включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ в левове се повишава до 3.64 процента.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица нараства и вече е 3.48 на сто. През февруари средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява до 14.44 процента, а при заемите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава до 20.57 процента.

Спадът на лихвите „подклажда“ търсенето на заеми. В резултат на това обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове нараства с 56.2 млн. лв. до 647.3 млн. лева. Повече са и предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 9.5 млн. лв. като са достигнали 119.5 млн. лева.

Домакинствата все още оценяват като добри условията за вземане на заеми. Поради тази причина обемът на новия бизнес при жилищните кредити в левове се увеличава с 15.6 млн. лв. до 496.3 млн. лева. Данните от БНБ обаче сочат, че размерът на
предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране намалява с 13.3 млн. лв. като те са на стойност 156.1 млн. лева.

Обемът на новия бизнес и по другите кредити в левове спада – с 3.5 млн. лв. до 14.1 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 1.1 млн. лв. до 3.4 млн. лева.

Тегленето по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалява с 4.1 млн. лв. до 11.6 млн. лева.

Основният лихвен процент през февруари е 1.82%,

като в сравнение с януари 2023 г. се увеличава с 0.40 процентни пункта (пр. п.).
Индексът ЛЕОНИА Плюс също се повишава – до 2.17 процента.
Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00 процента като спрямо януари 2023 г. остава без промяна.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през февруари е 2.73 на сто като спрямо януари 2023 г. нараства с 0.88 процентни пункта.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст