ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България и Турция работят по програма на стойност 34 млн. евро

На 30 март, в грaд Хасково се проведе среща на Комитета за наблюдение на програма Интеррег VI-A ИПП България – Турция за програмен период 2021-2027 година. В заседанието участва г-жа Таня Бончева – изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация-Ямбол и член на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК).

Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция 2021-2027 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ).

Общата цел на програмата е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Турция. Като за постигане на целта се предостави подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес. Включително и намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата, както и подкрепа за съвместни действия за институционално и оперативно сътрудничество за укрепване на доброто управление на миграцията в трансграничния район.

Програмният регион обхваща три области от българска страна – Бургас, Ямбол и Хасково и две провинции от турска страна – Одрин и Къркларели.

Общият бюджет на програмата е 34 415 251 евро.

Програмата ще финансира проекти по три приоритета – щадящ околната среда трансграничен регион, интегрирано развитие на трансграничния регион и по-сигурен трансграничен регион. По него ще се изпълнява предварително дефиниран проект от стратегическо значение, свързан с укрепването на капацитета на правоприлагащите институции от двете страни на границата за справяне с незаконната миграция в дух на сътрудничество и солидарност.

Бенефициенти могат да бъдат микро, малки и средни предприятия, включително организираните като кооперации и социални предприятия, местни/регионални органи и регионални структури на централни публични органи, Неправителствени организации (НПО), академични, научни, социални и обучителни институции.

Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. А Национален орган е Дирекция по въпросите на Европейския съюз, Главна дирекция “Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти”, Република Турция.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст