ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кабинетът определи директор и алтернативен директор в борда на ЕИБ

Правителството определи заместник-министъра на финансите Методи Методиев за директор за България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и директора на дирекция „Международни финансови институции“ на Министерството на финансите Гергана Беремска за алтернативен директор.

Решението е във връзка с процедура на избор на съвет на директорите на Европейската инвестиционна банка.

Според Устава на банката, съветът на директорите на ЕИБ се състои от 28 директори и 31 алтернативни директори. Директорите се назначават от Съвета на управителите на Европейската инвестиционна банка по предложение на държавите членки с мандат от пет години.

България е акционер в ЕИБ от 1 януари 2007 г., в съответствие с подписания договор за присъединяване на България към Европейския съюз и чл. 266 от Договора за създаване на Европейската общност.

Акционери в банката са държавите членки на Европейския съюз. Делът на всяка от тях в капитала на банката се определя въз основа на нейния икономически потенциал в рамките на ЕС (изразен в БВП). Размерът на записания дялов капитал на България е 0.21 процента от капитала на банката или 510 041 217 евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст