ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Българска роза” – Карлово ще плати дивидент от 0.075 лв. за акция

Пари

Мениджърите на фирмата за производство на козметични продукти “Българска роза” АД в Карлово предлагат да се разпредели по 0.75 лева брутен дивидент на акция от печалбата ѝ за миналата година. Това четем в поканата за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството на 11 май.

Общата сума за изплащане е 401 323.50 лева. От тях 267 856 лева е нетната печалба за миналата година, а 133 467.50 лева са от неразпределена печалба от предходни години. 

Дивидентът ще се изплаща чрез “Централен депозитар” АД и “Интернешънъл асет банк” АД, клон Пловдив. Процедурата ще започне на 7 юли и ще продължи шест месеца. 

За да се случи това разпределение, общото събрание ще трябва да одобри доклада за дейността и одитирания финансов отчет на дружеството за 2022 година. Печалбата за миналата година е 267 856 лева при 343 хил. лева за 2021-а. Тя е резултат от по-високи приходи от продажби, но заедно с това са нараснали и разходите за дейността на предприятието. Почти двойно са се увеличили похарчените средства за материали, повече са разходите и за външни услуги, за амортизации и за възнаграждения на работниците. 

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.

От печалбата на “Българска роза” АД за 2021 г. акционерите получиха по 0.05 лева дивидент. Преди това последното такова плащане беше от печалбата за 2018 година – по 0.08 лева на акция.

“Българска роза” АД – Карлово е наследник и последовател на старите традиции и опит в производството на етерични масла и други натурални продукти в този регион на България. Сред продуктите е и лавандуловото масло, което се използва широко в парфюмерията. Други натурални продукти са: етерични масла и натурални екстракти. Освен натурални продукти предприятието произвежда и тютюневи соуси и аромати, които са предназначени за подобряване на вкусово-ароматичните качества на тютюна при производството на тютюневи изделия.

Публичната компания има над 1600 акционери. Книжата й се търгуват на “Българсата фондова борса”, на Неофициален пазар. Основнен акционер на дружеството е бившият приватизационен фонд “Стара планина холд” АД с дял от 49.99%, а “Гарант-5” ООД държи 32.94% от книжата с право на глас. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст