Банки “заковават” кредитни лихви за първите 3 до 5 години

Пари

Банките започнаха все по-смело да предлагат кредити с частично – във времето, фиксиран лихвен процент. Това дава възможност на техните клиенти да прогнозират по-ясно финансовите си разходи, а на банките – да са „застраховани” при евентуални лихвени скокове, породени от евентуално рязко влошаване на конюнктурата.

Наблюденията показват, че фиксирането на лихвите се прави и при потребителските и при ипотечните кредити.

Банките вече отпускат ипотечни заеми с до 50% по-висока фиксирана лихва за първите 3 до 5 години. При положение, че ипотеките са със срок до 30 г., фиксираното време е малко, но пък аналитиците твърдят, че до 5 години световната иткономика би трябвало да се стабилизира от преживените пандемични, военни и енергийни трусове.

Една от най-големите банки у нас при средна ипотечна лихва от 2.7% предлага фиксиране на лихвата за първите три години на 3.69 процента. Това прави около 48% ръст. Тя обаче отказва да фиксира процента по потребителските кредити, който при плаващ процент средно е 6.09 на сто.

Друга голяма кредитна институция пласира ипотечни заеми при фиксирани 3.45% за първите 3 години и 3.65 на сто за началните 5 години. За останалия срок до връщането на заема лихвата е плаваща, като определената сега е 2.95 процента.

Сред най-атрактивните оферти на пазара е за жилищен кредит с фиксирана лихва от 3.49 % за първите 5 г. и 2.89 плаващ лихвен процент за останалия период (Осреднен депозитен индекс – ОДИ + надбавка). Така при одобрен размер на кредита 150 000 лв., срок 35 години и 420 бр. анюитетни вноски, размерът на месечната погасителна вноска ще е 680.07 лв. за първите пет години и 633.95 лв. за останалия период.  

Тук трябва да обърнем специално внимание на всички кредитоискатели, че лихвата е добър ориентир, но тя не дава пълна представа за съвкупните разходи по обслужването на заема, които са чувствително по-големи и имат за измерител Годишния процент на разходите (ГПР).

В дадения пример се получава ГПР 3.89% за целия срок на кредита. А общата дължима сума в края на периода е 270 411.27 лева.

Освен ГПР ипотечният кредит има и други важни особености, които не бива да се подценяват. Един от тези параметри е до каква степен банката е склонна да финансира реалната цена на сделката. В случая банката предлага висок размер на финансиране – до 90 % от пазарната оценка на имота. При други банки обаче делът на финансирането пада до 75 на сто, а понякога дори клони към 60 процента. Това е от важно значение, защото евентуалната невъзможност на кредитоискателя да посрещне съучастие от 25-40 % може да го лиши от банковото финансиране.

Срокът на кредита също не е без значение. Повечето банки отпускат заемите за максимален срок от 25-30 години, но има и такива, които дават заеми и за 35 години.

Важни са и съпътстващите разходи по ипотеката на недвижимия имот, застраховка “Живот” и застраховка “Имот”. Повечето оферти имат и изискването за превод на работна заплата като необходимо условие за предоставяне на заема.

При потребителските кредити максималният срок на „заковаване” на лихвата също е 5 години. Една от големите банки отпуска до 80 хил. лева за този срок при фиксирана лихва от 6.88 процента и без превод на работната заплата. (За сравнение лихвата по такъв кредит с плаваща лихва е около 6 на сто, което показва, че маржът между фиксирана и плаваща лихва при потребителските заеми е по-малък в сравние с ипотечните кредити).

Колкото до ГПР, той е 8.18% при кредит с размер 20 000 лева, за срок 60 месеца и фиксиран лихвен процент 6.88 на сто. От банката уточняват, че ГПР е изчислен за целия период, калкулиран с такса за разглеждане и обработка на документи 250 лв. и месечна такса по разплащателна сметка 4.50 лева. Така общата дължима сума ще е 24 213.56 лева при равни месечни вноски от 394.89 лева.

И за двата вида кредити от особена важност е избърът на погасителен план. Вариантите са два: анюитетни вноски или намаляващи вноски.

Много хора виждат сумата на месечните вноски в договора за ипотечен кредит и си казват „Няма проблем. Мога да плащам тази сума”. Те обаче „забравят”, че разходите по един кредит включват не само лихвата и главницата, а и неща като административна такса при усвояване, годишна такса за управление, месечна такса за управление на разплащателна сметка, застраховка и други. Те оскъпяват кредита. ГПР е някакъв ориентир, но не всички банки и не при всички кредитни продукти включват в него всички такси и комисионни.

Ако решите да погасите кредита изцяло или частично преди изтичане на срока, имайте предвид, че това е възможно без да дължите такси, ако са изпълнение следните условия: по всяко време, ако кредита е потребителски, с изключение на кредити с фиксирана лихва; 12 месеца след сключването на договора за ипотечен кредит.

И  накрая – нещо много важно – кредитните консултанти препоръчват коефициентът, измерващ здравословното ниво на задлъжнялост, да не надхвърля 40% от нетния месечен доход на семейството. Така при средномесечен доход от около 1700 лв., общата сума на задълженията по всички кредити не бива да надхвърля 700 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст