ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МС създаде Съвет по цифровото десетилетие

Министерски съвет

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 38 на Министерския съвет от 29 март 2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет и за създаване на Съвет по цифровото десетилетие. За негов председател е определен министърът на електронното управление, който провежда държавната политика в областта на информационното общество и информационните технологии във взаимодействие с другите органи на изпълнителната власт, съобщиха от правителствената пресслужба.

Досегашното разпокъсано и несинхронизирано изпълнение на различни мерки и проекти в държавите членки показа, че подходящият и ефективен начин за справяне с предизвикателствата и постигане на цифровата трансформация, е централизираният и координиран подход, с точно определени и ясни цели и принципи, и с активното участие на самите държави. Това е заложено в основополагащия европейски документ в областта на цифровата трансформация – политическата програма „Цифрово десетилетие“, очертаващ визията, целите, мерките и механизмите за сътрудничество, чрез които до 2030 г. ЕС ще постигне цифров суверенитет, зачитане на основните граждански права и принципи на правовата държава, достъпност на услугите, равенството и подобряването на качеството на живот.С Решение на Европейската комисия от 2022 г. бе създаден Управителен съвет за цифровото десетилетие, който да подпомага и консултира ЕК и да улеснява сътрудничеството между нея и държавите членки. В това решение изрично е посочено, всяка държава да има само един титулярен член в Управителен съвет за цифровото десетилетие, който да бъде и единствена контактна точка по всички въпроси на цифровата трансформация. Създаването на Съвет по цифровото десетилетие ще гарантира ефективното и качествено участие на българската страна при разработването, изпълнението и отчитането на мерките и дейностите, включени в Европейската политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст