ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нова сделка раздвижва сектора за производство на зелена енергия

фотоволтаици

Секторът за производство на възобновяема електроенергия у нас става все по-атрактиен за инвеститорите като част от плановете на Европейската комисия за позеленяване на енергетиката в Европейския съюз.

В Комисията за защита на конкуренцията обявиха предстояща концентрация между „Реналфа ИПП“ Гмбх, „Соларпро Технолоджи“ АД и „Реналфа“ АД като купувачи и „Ветроком“ ЕООД, „Алпик Уинд Сървисиз“ ЕАД и „Алпик Енергия България“ ЕООД, като придобивани предприятия.

Сделката има три елемента. „Реналфа ИПП“ ще придобие пряко от „Алпик Холдинг“ АГ 100 процента от капитала на „Ветроком“ ЕООД. „Соларпро Технолоджи“ ще купи пряко от „Алпик Екопауър“ АГ 100 процента от капитала на „Алпик Уинд Сървисиз“, а „Реналфа“ АД ще придобие пряко от „Алпик“ АГ 100 процента от капитала на „Алпик Енергия България“.

Покупко-продажбата представлява концентрация и подлежи на предварително одобрение от Комисия за защита на конкуренцията. В тази връзка е образувано производство по оценка на придобиването. 

Придобиваните предприятия оперират в сферата на производство на електрическа енергия от възобновяеми източници/вятър (която дейност се осъществява от „Ветроком“ и оперираните от него два вятърни парка), свързаните с пазара на производство услуги по изграждане и поддръжка на вятърни паркове т.нар. O&M услуги (извършвани от „Алпик Уинд Сървисиз“), както и търговия с електроенергия на независимия борсов пазар (която извършва „Алпик Енергия България“).

Купувачите пък принадлежат към корпоративните групи на „РГрийн“ (инвестиционна група, базирана във Франция) и „Реналфа“ (международна инвестиционна група в Австрия).  Купувачите и корпоративните групи, към които принадлежат, извършват различни търговски и инвестиционни дейности във ВЕИ сектора в България и в чужбина.  У нас те присъстват на пазара на производство на електроенергия предимно чрез фотоволтаични централи. Купувачите извършват и дейност по търговия с електроенергия, както и имат ограничено присъствие на O&M пазара.

Очаква се сделката да повлияе върху съответни продуктово-географски пазари: на производство и доставка на електроенергия на територията на България; на свързаните с него O&M услуги в България и ЕС/ЕИП; и а търговия на едро с електроенергия на територията на България.

Кандидат-купувачите са отправили искане до КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция  на  съответния пазар в страната.  

„Съобщението е изготвено от кандидат-купувачите, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка“, отбелязват от регулатора.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст