ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Около 400 компании ще получат евросредства за ВЕИ системи

В последния брой на списание Banker Special обширна статия е посветена на възможността микро, малки и средни предприятия да кандидатстват за финансиране за ВЕИ инсталации за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергията. Публикуваме статията без съкращения.

Мярката е насочена към микро, малки и средни предприятия, както и дружества с до 3000 служители.

Фирмите вече могат да кандидатстват за подкрепа по обявената на 14 февруари от Министерството на иновациите и растежа (МИР) процедура за ВЕИ инсталации за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия.

Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 (https://bit.ly/3xlmh1t) до 16.30 ч. на 15 май.

Предприятията следва добре да преценят капацитета на изгражданата система, за която заявяват подкрепа, така че същата да е съобразена с нуждите на предприятието.

Около 400 български компании ще бъдат финансирани по националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на ВЕИ системи. Средствата ще са в размер от 75 000 лв. до 1 млн. лева.

Фирмите вече могат да кандидатстват за подкрепа по обявената на 14 февруари от Министерството на иновациите растежа (МИР) процедура за ВЕИ инсталации за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия. Общият бюджет е 200 млн. лв., а подаването на документи ще продължи три месеца.

Допустими за финансиране са почти всички сектори, включително „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия“, „Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“, „Далекосъобщения“, по-голямата част от „Преработваща промишленост“ и други.

Дружествата трябва да са регистрирани преди края на 2019 г. и да не са обявени в несъстоятелност. Съфинансирането по процедурата ще бъде до 50%, като по-голям процент самоучастие е предвиден за по-големите предприятия, особено ако те ще изпълняват проект на територията на ЮЗP, тъй като е най-добре развит икономически.

Предприятията ще могат да инвестират единствено в нови фотоволтаични системи за производство на ток от слънцето. Изграждането на допълнителна фотоволтаична система в допълнение към съществуваща такава е допустимо, при условие, че новата система е в комбинация с батерия. Инсталираните мощности могат да са до два пъти по-големи от присъединения капацитет, но не по-вече от 1MW. По предварителен анализ 97% от компаниите се интересуват от фотоволтаици. Средногодишната произвеждана енергия от такъв тип ВЕИ системи надхвърля 1300 KWh.

Ветрогенераторите и съоръженията за затопляне на вода дават по-слаби резултати и са по-малко търсени, показват още данните.

Това е причината министерството да насочи финансирането към фотоволтаични системи за производство на ток от слънцето.

Фундаментът на новата процедура обаче са батериите за съхранение на електроенергия. Минималното изискване към тях е да могат да запазят поне за един час 100% от произведения ток. Очакванията са дружествата да инвестират в по-сериозни съоръжения, за да могат да използват излишъка, когато има повече смени на работа или пиково потребление. Това ще им даде гъвкавост, ще им позволи да управляват по-рационално ресурсите и да намалят чувствително производствените си разходи. Произведената енергия може да е само за собствено потребление и не може да бъде обект на продажба.

За тази цел е необходимо да приложат идеен или технически проект, изготвен от лицензиран проектант. Условие по процедурата е дружествата да са собственици на имота или сградата, където ще бъдат разположени новите ВЕИ инсталации. Те ще трябва да предоставят и документи за въвеждане в експлоатация, които да удостоверят, че системата е въведена в експлоатация и работеща, като отговаря на всички изисквания, заложени от наша страна. Ако бъдат одобрени, ще бъдат поканени да сключат договори с Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

След това ще имат 18 месеца да реализират проектите си. В допустимите им разходи влизат придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, строително-монтажни работи, както и за консултации с инженери по технически въпроси. Благодарение на бъдещите ВЕИ системи компаниите ще станат по-независими от свободния пазар на електроенергия и по-екологични, защото фотоволтаиците не замърсяват околната среда.

Полза от процедурата на МИР ще има и за климата на страната, тъй като ще бъде намалено производството на ток в конвенционалните електроцентрали и въгледобивните централи.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст