ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст на разходите свива печалбата на “Порт флот – Бургас”

Контейнери на търговско морско пристанище

Към края на първото тримесечие „Порт флот-Бургас“ АД отчита нетни приходи от продажби на стойност 1.79 млн. лв., което е увеличение с 5.12 процента спрямо същия период на миналата година, показват числата в междинния финансов отчет.

Основна дейност на фирмата е свързана с извъpшвaнe нa пpиcтaнищни уcлуги зa влaчeнe, букcиpoвкa нa плaвaщи cpeдcтвa, пpoвличaнe или тлacкaнe, включитeлнo въвeждaнe нa кopaби или дpуги плaвaщи cpeдcтвa в пpиcтaнищaтa и извeждaнeтo им oт тяx. Заедно с това се правят мaнeвpи в пpиcтaнищaтa, пpoвeждaнe нa кopaбитe пo пoдxoднитe пьтищa кьм пpиcтaнищaтa и тpaфикa нa тoвapи и пътници, извъpшвaнe нa мaнeвpeнa дeйнocт нa плaвaщи cpeдcтвa. От съществено значение за дейността на „Порт флот – Бургас” е развитието на външната търговия (внос и износ) и обемът на товарите, които минават през „Пристанище Бургас“. Пазарът на влекачни услуги е като цяло променлив и динамичен.

Нетните приходи от продажба на услуги от фирмата в края на март са на стойност 1.67 млн. лв. и се увеличават с 1.09 на сто на годишна база. Тези суми формират 93.51 процента от паричните постъпления на дружеството.

Общо приходите са в размер на 2.13 млн. лв. и са нараснали с 5.86 на сто в сравнение със същия период на 2022-а. Динамичната икономическа ситуация е причината са повишаване и на разходите за дейността на фирмата – с  21.19 на сто. В кра яна март те са на обща стойност 1. 90 млн. лева.

„Порт флот-Бургас” АД завърши първото тримесечие с положителен нетен финансов резултат – 232 хил. лв., но той е почни два пъти по-нисък в сравнение с нетната печалба преди година, когато е била 446 хил. лева.

През летните месеци се увеличават посещенията на бълкери (кораби за насипни товари), превозващи пшеница и царевица, за разлика от танкерите, които имат целогодишни посещения в „Пристанище Бургас“. „Порт флот – Бургас” има силна позиция при обслужването на танкери на „Нефтопристанище Росенец“, като тези услуги генерират най-голям дял в приходите на дружеството. В тази връзка обемът на внасяните за преработване в рафинериите нефт и нефтени продукти през „Пристанище Бургас“ играе важна роля за обема на паричните постъпления, които фирмата генерира. Тя сключва договори за буксировъчни услуги, както с корабни агенции, така и директни договори с корабни оператори и мениджъри.

Рискове

Секторът, в който оперира „Порт флот – Бургас“, е извършване на пристанищни услуги. За тази индустрия е характерна сравнително висока цикличност, тъй като е обвързана с тенденциите във външната търговия и свързаните с нея транспортни услуги. Намаляването на обемите на входящия морски транспорт в „Пристанище Бургас“, където дружеството оперира, биха се отразили негативно и на обема дейности, които дружеството извършва, а оттам – и на реализираните приходи

Дейността на Дружеството е специфична и изисква служителите на компанията да имат определени знания, умения и квалификация. Това поражда оперативен риск за „Порт флот – Бургас“ с оглед на недостига на квалифицирани кадри на местния пазар на труда.

Към края на март „АРЗ холдинг 2002“ ЕООД притежава 60.68 процента от гласовете с право на глас в общото събрание на акционерите на бургаската фирма. Останалите акции са разпределени между други фирми и индивидуални инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст