Общински проекти намаляват разходите и замърсяването на въздуха

пари

Общините сякаш по-бързо се ориентираха в трудната следковид икономическа ситуация. Повечето от тях имаха готови проекти и когато стана възможно започнаха да ги изпълняват със собствено финансиране или по Националния план за възстановяване и устойчивост. Част от тях са свързани с повишаване на енергийната ефективност в населените места, с намаляване на разходите на общините за осветление и с намаляване на замърсяването на атмосферния въздух и на въглеродните емисии. 

Видин е сред първите у нас с одобрен инвестиционен проект по плана за възстановяване

Одобреното предложение на община Видин предвижда подмяна на стари, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и нов софтуер за управление на уличното осветление. Всички те са със светодиодна LED технология, обявиха от местната власт. 

Проектът ще се реализира в централната градска част на Видин. Той е поредният в рамките на мащабната програма на Община Видин по внедряване на енергоспестяващи технологии, намаляване на замърсяването на атмосферния въздух и на въглеродните емисии. 
Община Видин спечели и в момента реализира още няколко проекта. Например, за внедряване на мерки по енергийна ефективност в сградата на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, с финансиране по Норвежки финансов механизъм. С цел подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин ще се подменят отоплителните уреди на над 4000 домакинства и ще се залесяват видинските паркове със средства от предадените стари отоплителни уреди. Друг проект е за изграждане на улично енергоспестяващо осветление в 13 населени места на общината. Тази мярка е първата, която се  финансира със собствени средства. 

Шумен обновява улично осветление със средства от ПВУ

Община Шумен е одобрена за финансиране на проект “Рехабилитация и модернизация на улично осветление в град Шумен” по процедурата “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление” на механизма за възстановяване и устойчивост, съобщиха от местната власт.

Общата стойност е в размер на 832 811 лева. Обхватът на проекта включва подмяна на улично и парково осветление в междублокови пространства в града, обновяване на осветлението по бул. “Славянски”, по обслужващи и събирателни улици в Шумен. В проекта е заложена подмяна на 3085 броя лампи с нови енергийно ефективни LED тела, уточняват от общината. Предвидени са още въвеждане на система за централизирано интелигентно управление на уличното осветление, енергоспестяващо осветление на още 20 пешеходни пътеки и производство на енергия от ВЕИ за самопотребяване на новото улично осветление.

Основната цел на проектите по тази процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

42 сдружения на собственици са финансиране от бщина Сливен за обследване на жилищата

Четиридесет и две сдружения по Закона за етажна собственост получиха общинска финансова подкрепа в размер до 50 процента от разходите за енергийно обследване и технически паспорти на жилищните сгради в Сливен. От местната власт уточняват, че от тях 32 сдружения, които приключили с тези дейности, са внесли в общината необходимите заявления за извършеното енергийно и техническо обследване. Общински екип от специалисти подготвя окончателно необходимата документация и подава проектните предложения в ИСУН – 2020 /Информационна система за управление и наблюдение на средствата в България от ЕС – 2020/. С имейл, председателите на всяко сдружение се известяват за входящия номер и датата на подаване на проекта. Общо десет са подадените проектни предложения до момента. 

Крайният срок за внасяне на документите за саниране по националната програма в общинската администрация е 10 май. След тази дата документи няма да бъдат приемани.

Средствата за санирането се осигуряват от държавата по първия етап на процедурата “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. Заради големия интерес, по предложение на кмета Стефан Радев и с решение на Общинския съвет от 26 януари, са осигурени общо 1 млн. лева за финансова подкрепа на 80 сдружения на собствениците, заявили желание да кандидатстват пред националната програма.

Благодарение на финансовата подкрепа от общината, кандидатите, които не бъдат класирани на първия етап, ще разполагат с готови документи за енергийно и техническо обследване и ще могат да кандидатстват по втория етап на националната програма. 

Добра събираемост от данъци и такси в Монтана

Приходите на община Монтана  от местни данъци и такси за първото тримесечие на годината са по-високи в сравнение със същия период миналата година, съобщиха от местната власт. Близо 5 милиона лева са платените от граждани и фирми дължими годишни  данъци върху недвижими имоти, върху моторните превозни, такса смет и възмезден данък при имотни сделки, обяви кметът Златко Живков. Според него, добрата събираемост се дължи донякъде и на това, че данъците останаха непроменени, като той припомня и това, че до края на април за всички данъкоплатци има 5 процента отстъпка.

“Тези приходи са от двойно по-важни в периода, в който работим с удължен бюджет и са от голямо значение за изпълнението на строителната програма на общината”, отбелязва кметът на Монтана.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст