ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

14 са офертите за пътни знаци по републиканските пътища

пътни знаци

Четиринадесет са офертите в обществената поръчка за производство, доставка и монтаж на пътни знаци. Общата прогнозна стойност на поръчката е 100 млн. лв. без ДДС, уточняват от Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение е 48 месеца или четири години.

Обществената поръчка е в шест обособени позиции по районите за планиране – Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.

Най-активни са от фирма „А.Д.Холд“ ООД – Варна, с капитал 5000 лева, която е специализирана в областта на пътната безопасност, пътната сигнализация и производство на пътни знаци. Тя е с три оферти – в Северен централен район, Североизточен район и Югоизточен район.

Останалите фирми са с по две оферти.

В обособена позиция 1 са републиканските пътища в Северозападен район, в който са областите: Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Отворените оферти са 3, които са на: „Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД, „ПСТ Груп“ ЕАД и „Консорциум Битулайт 2018“.

Две са отворените оферти в обособена позиция 2 за пътищата в Северен централен район. В него са областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Предложенията са на: „ПСТ Груп“ ЕАД и Обединение „Знаци Север“, в което са „А.Д.Холд“ ООД и „Варна АРХ Про“ ЕООД.

В обособена позиция 3 са пътищата в Североизточен район, включващ областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Отворените оферти са 2 и са на „Зебра“ ООД и „А.Д.Холд“ ООД.

Три са отворените оферти в обособена позиция 4, в която са пътищата в Югоизточен район – областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/. Офертите са на: „Микони“ ООД, „Кастело“ ООД и „А.Д.Холд“ ООД.

В обособена позиция 5 са пътищата в Южен централен район, в който са областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Единственото предложение е на „Микони“ ООД.

Три са офертите в обособена позиция 6 за пътищата в Югозападен район, в който са областите: Благоевград, Перник, Кюстендил и София. Офертите са на: „Зебра“ ООД, „Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД и „Консорциум Битулайт 2018“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст