Дъщерни фирми се вливат в “Спиди”

Пари

Извънредното общо събрание на акционерите на една от големите български компании на пазара на куриерски услуги „Спиди“ АД – София одобри преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество „Геопост България“ ЕООД – София (преобразуващо се дружество) в „Спиди“ АД (приемащо дружество), както и договора, сключен на 14 февруари тази година между двете фирми. Цялото имущество, включително права и задължения, ще бъдат поети от компанията майка, която  едноличен собственик на капитала. Дъщерната фирма се занимава с предоставяне на куриерски услуги, спедиторска дейност, обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари, вътрешен и международен транспорт.

Акционерите са одобрили и преобразуване чрез вливане на „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД (преобразуващо се дружество) в „Спиди“ АД (приемащо дружество). Одобрен е и договор за това  преобразуване, който е сключен на 14 февруари тази година между двете дружества.

„Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ е регистриран български оператор на неуниверсални пощенски услуги. Припомняме, че след одобрение от Комисията за защита на конкуренцията „Спиди“ придоби едноличен контрол върху „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“. Самата сделка е беше приключена на 5 октомври 2018 година. 

С тази сделка групата на „Спиди“ получи възможност да предоставя повече и по-гъвкави решения както на досегашните, така и на новите си клиенти в България и Европа.

Общото събрание на акционерите на „Спиди“ е гласувало и предложените промени в мениджмънта на дружеството. Седрик Фавр-Лорен е освободен като член на съвета на директорите, а Стефани Берлиоз е одобрен за нов член на борда.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст