ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общо 12 862 човека получават пари от универсалните пенсионни фондове

Общият брой на осигурените в четирите вида пенсионни фондове у нас към края на декември миналата година е 4 923 254 души, като нараства на годишна база с 1.52 на сто. Това показват данните от годишните отчети за 2022 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Най-много – общо 3 947 760 са осигурените в универсалните пенсионни фондове. В професионалните пенсионни фондове има 311 579 човека, в доброволните пенсионни фондове – 643 582, а най-малко са в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – сао 9994 човека.

Любопитен детатйл е, че в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми повече са осигурените жени. В останалите три вида пенсионни фондове повечето осигурени са мъже.

Към края на декември нетните активи на пенсионните фондове са на обща стойност 19.21 млрд. лева. В сравнение с 2021 година тези суми намаляват с 1.75 на сто.

Българите, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към края на миналата година са общо 12 862, от които 1184 са пенсионери и 11 678 човека са с разсрочени плащания. Това са лица, които се осигуряват в универсалните пенсионни фондове* и са навършили пенсионна възраст. Най-много са осигурените в тези фондове във възраствота група между 45 и 49 години. Десет са универсалните пенсионни фондове у нас.

През 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1.71 млн. лв. за пенсии, други 24.24 млн. лв. – за разсрочено изплащане на осигурени лица, и още 95 хил. лв. – на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества у нас за миналата година възлизат на 296.23 млн. лева. Нетният им финансов резултат за годината е в размер на 68.66 млн. лева.

* В универсални пенсионни фондове се осигуряват лица, родени след 31 декември1959 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст