ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ще тестват банки, които плащат гарантирани депозити

Пари

През годините от своето създаване до днес Фондът за гарантиране влоговете в банките се утвърди като институция, допринасяща за стабилността и доверието във финансовата система на България. За да бъде добре подготвен в случай на изплащане на гарантираните влогове Фондът изгражда и поддържа информационни системи за целите на изплащането и провежда стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете. Това пише в статия Матей Матев, председател на Управителния съвет на фонда за гарантиране на влоговете в банките, в статия, публикувана в бюлетина на Асоциация на банките в България.

Управителният съвет на фонда прие нова Програма за провеждане на стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете за периода 2022-2024 г., която е изготвена в изпълнение на изискванията на съответните Насоки на Европейския банков орган. В рамките на новия програмен цикъл всички банки – членки на системата, отново ще бъдат тествани относно качеството на стандартизираните файлове на единната клиентска справка. Областите на проверката на готовността на Фонда да изпълни задълженията си са разширени, като освен тестове на оперативния капацитет, способността за финансиране и оперативното трансгранично сътрудничество, ще бъдат тествани методът за изплащане и системите за комуникация с вложителите. Резултатите от извършените тестове през миналата година отчитат значително подобряване на цялостната оценка, включително качеството и сроковете за предоставяне на данни от банките, отбелязва Матей Матев.

В допълнение следва да се отбележи, че Управителният съвет на ФГВБ през изминалата година взе решение за извършване на тестове за избор на обслужващи банки за изплащане на гарантираните влогове в случай на необходимост. На основата на натрупания опит при изплащането чрез 9 обслужващи банки на гарантираните влогове в КТБ АД, което приключи в края на 2019г., Фондът актуализира вътрешнонормативната си рамка за избор на обслужващи банки, с цел сключване на рамкови договори. Очаква се през 2023г., след приключване на тестовете с потенциалните обслужващи банки, да бъдат подписани рамкови договори с тях.

Фондът за гарантиране влоговете в банките активно работи за актуализиране на софтуерната си система за  целите на тестовете на схемите за гарантиране на доходите и изплащането на гарантираните влогове, посочва Матев. 

Към края на февруари 2023 г. наличните средства на фонда са в размер на 1.49 млрд. лв., достигайки най-високото си ниво за последните осем години, след като почти целият му финансов ресурс през 2014 г. беше използван за удовлетворяване на вземанията на гарантираните вложители в “КТБ” АД.

Основен източник за набиране на средства във ФГВБ са годишните премийни вноски от банките членки. Друг важен източник на финансиране са получените суми от имуществото на банка при суброгация /заместване/. Като най-голям кредитор на “КТБ” АД (н), след встъпване в правата на вложителите с гарантирани влогове, фондът до момента е получил общо 948.37 млн. лв. от частичните сметки за разпределение на събраните в масата на несъстоятелността суми. При инвестиране на набраните средства фондът следва консервативна стратегия. Основната част от средствата му – над 80 проценат от портфейла, се съхранява като депозити в Българската народна банка. Ценните книжа в портфейла са само ДЦК, издадени от България. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст