ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

От 1 юни ще се увеличат обхватът и размерите на социалната помощ

Парламент Лазар Лазаров

От 1 юни ще се увеличат обхватът и размерите на социалното подпомагане. Това обяви на брифинг в Министерския съвет служебният вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров. До този момент подпомагани са около 35 000 души средномесечно. С увеличението ще станат около 45 810 души, което е съществен ръст само за тази година. Промяната ще влезе в сила от 1 юни, обясни Лазаров.

Линията на бедност ще служи като основа за определяне на правото и на размерите на социалното подпомагане. Създаден е механизъм за редовна актуализация на социалните помощи. “Разширяването на кръга подпомаганите лица се постига с две цели – поставянето на границата на бедността в условията за получаване на съответните помощи, а от друга страна – с облекчаване на достъпа до социални помощи. Предложенията, които бяха подкрепени, са свързани с намаляване на срока за задължителна непрекъсната регистрация в бюрата по труда. От шест месеца този срок е намален на три. Намалено е и количеството на общественополезния труд от 14 дни по четири часа дневно на 40 часа месечно. Намалени са и сроковете при повторен отказ при полагане на общественополезен труд”, отбеляза още ресорният министър.

Облекчават се и ограничителните условия. Според настоящите условия ако лица, кандидатстващи за социални помощи, имат деца, които не посещават редовно училище или не са участвали или изпълнили препоръките на здравните власти за задължителните имунизации и прегледи, отпада и подпомагането. Промените предвиждат такива лица да могат да ползват социални помощи, но с редуциран размер на помощта. Облекчават се и ограничителните условия за допускане на социално подпомагане в зависимост от притежаваните имоти.

Въвежда се и нов вид подпомагане . Ще се отпуска месечна целева помощ в размер на линията на бедност на лицата, навършили 18-годишна възраст, които напускат социалните услуги от резидентен тип.

Ще има и промяна в размера на помощта за покриването на инцидентно възникнали нужди. “В настоящия момент тя представлява петкратен размер на гарантирания минимален доход, което е 375 лева. С приетите изменения се предлага да бъде до трикратния размер на официалната линия на бедност за тази година. По този начин размерът на помощта ще се увеличи малко повече от четири пъти – от 375 лв. на 1512 лева”, изтъкна министърът.

Хората, имащи нужда от социално подпомагане, сами ще изберат социалната служба, в която да подадат заявление. Заявления ще могат да се подават на територията на цялата страна, както и по електронен път.

На днешното правителството заседание Министерският съвет е приел и промени в Закона за насърчаване на заетостта. Целта е подобряване на насърчителните мерки за работодатели, които наемат на работа лица от неравнопоставени групи.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст