“Адванс Терафонд” заделя 20.89 млн. лв. или по 0.242 лв. за дивидент

Пари

Общото събрание на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – София  гласува предложението 98.58 процента от печалбата за 2022 г., общо в размер на 20 893 387.78 лв., да бъдат разпределени като дивидент. Брутната сума за една акция е 0.242 лева.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на БФБ, в резултат на които инвеститорът има право на дивидент, е 22 май.

Това се случи след като акционерите приеха доклада на мениджърите за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за 2022 година.
Общото събрание е освободило от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през миналата година. То е определило и размера на възнагражденията им.

От печалбата за 2021 г. са платени дивиденти общо за 44 853 018 лева или по 0.527 лева за един брой.

От печалбата за 2020 г. за акционерите са заделени 9 277 000 лева, което означава по 0.109 лева за една акция.

„Адванс Терафонд“ е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси – SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст