ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Домакинствата остават активни на кредитния пазар

Рефинансиране на кредити - сто в едно - калкулатор

Броят на кредитите на секторите “Нефинансови предприятия”, “Финансови предприятия” и „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ към края на първото тримесечие нараства на годишна база с 1.9 процента и вече са 2 987 558, а общият им размер се повишава с 11.9 на сто до 82 594 436 000 лева. Това четем в анализа на Българска народна банка.

В края на март

броят на кредитите на сектор „Домакинства и НТООД“ нараства

на годишна база, като достига 2.83 млн. броя. Размерът им също нараства на годишна база – с 14.6 на сто, като достига 34.10 млрд. лева. В края на март в сравнение с края на декември 2022 г. отново има нарастване и на броя на тези кредити, и на размер им. Към края на март в общата сума на кредитите на домакинствата преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 25.8 на сто.

Прави впечатление, че броят на заемите над 1 млн. расте и спрямо декември, и спрямо март година по-рано. И размерът им средва тази тенденция, като в края на март тези кредити са в размер на 257.71 млн. лева.

При най-малките заеми – до 1000 лева, виждаме намаляване на техния брой и на годишна и на тримесечна база. В същото време се увеличава техният размер – до 34.10 млрд. лева.

Кредитите на нефинансовите предприятия в края на първото тримесечие са 152 хил. броя,

като се увеличават на годишна база. Размерът на тези кредити е 42.06 млрд.
лева и се отчита нарастване на годишна база. Спрямо края на четвъртото тримесечие и броят на кредитите на този сектор, и размерът им се увеличават.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (29.1%), „Преработваща промишленост“ (22.3%) и “Операции с недвижими имоти“ (9.8%).

Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74.7 процента.

Заемите на финансовите предприятия в края на първото тримесечие са 972 броя,

като нарастват на годишна база. Размерът на тези кредити е 6.43 млрд. лева, като също се отчита нарастване с 26.6 на сто на годишна база. Спрямо края на четвъртото тримесечие и броят на кредитите на сектор „Финансови предприятия“, и размерът им – са по-високи като стойност.
Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 98.6 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст