АИКБ подкрепя създаването на е-регистър на заетостта, но предлага и промени в проекта

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от депутата Божидар Божанов и група народни представители на 5 май. Това става ясно от становище на организацията.

Припомняме, че на 17 май социалната комисия в парламента подкрепи на първо четене създаването на електронен регистър на заетостта, поддържан от Националната агенция за приходите. Предвижда се в него да се вписват всички данни от трудовата книжка, а служителите да имат пълен достъп до трудовото си досие. Изменението е заложено в законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Божидар Божанов и група народни представители от “Продължаваме Промяната – Демократична България”.

Според становището на браншовата организация, този законопроект заслужава подкрепа и като цел, и като техника за постигането й. От АИКБ обаче имат и конкретните предложения за промени в проекта. Според експертите й е по-добре НОИ (а не НАП, както е предложено със законопроекта) да поддържа националния регистър по заетостта.

Агенцията по заетостта провежда политиката по заетост и дейността й е свързана основно с безработни лица. В НОИ и НАП се подава уведомление по чл. 62 за сключване на трудов договор и съответните изменения. Също там всеки работодател ежемесечно подава информация за всеки зает работник/служител с Декларация 1 – данни за осигурените лица, в която се описват отработени дни, болнични, отпуски, възнаграждение, осигурителни вноски и т.н. Националният осигурителен институт освен това е основният потребител на информацията, съдържаща се в трудовата книжка, тъй като в нея са данните за трудовия и осигурителен стаж, който пък е определящ за момента на пенсиониране и размера на пенсията.

От АИКБ приемат предложеното решение работодателят да има достъп до данни за наетите от него работници и служители, за да могат да се  видят трудовият стаж на работника и на какви длъжности е работил. Информацията е необходима за изчисляване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас“), „освен ако това допълнително възнаграждение не отпадне (като занапред се включи в размера на основното трудово възнаграждение, както това стана по отношение на държавните служители със ЗДСл), за което настояваме от години и което убедено ще подкрепим“, посочват от браншовата организация.

Според становището на АИКБ, предложената норма в § 18 от законопоректа е неясна по отношение на това дали работодателите, респективно органите по назначаване, следва да изпратят на Агенцията по заетостта електронни копия на всички трудови книжки в срок до 1 септември 2026 г. или трябва да извършат това, ако в указания срок не е направено. В случай че вярна е първата хипотеза, то тогава думите „в срок до 01.09.2026 г.“ следва да бъдат поставени в началото на изречението, посочват от организацията.

От АИКБ посочват, че по § 21 от законопоректа, според становището на организацията предложеният срок (до 01.01.2024 г., което, разбира се, е по-приемливо от предвидения с първоначалната редакция на законопроекта едногодишен срок) за приемане на наредбата по чл. 347, ал. 4 (която неправилно е записана като ал. 1 и това несъответствие също следва да се отстрани) може да бъде намален.

Експертите на АИКБ посочват още, че бележката (за съкращаване на срокове) се отнася и до сроковете, предложени с § 23 от законопроекта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст