Какви са новите промени в Закона за етажната собственост?

панелен блок

Cобствениците на имоти, които не живеят в жилището, вече ще трябва да плащат разноските си за етажна собственост. Това е заложено в предложението на Министерския съвет за промени в Закона за управление на етажната собственост, което очаква да бъде разгледано от 49 Народно събрание. По-конкретно то предстои да бъде гласувано в Комисията по правни въпроси, която е водеща. Участващи са Комисията по регионална политика, благоустройство и месно самоуправление, както и Комисията по електронно управление и информационни технологии.

С промените отпада освобождението от разноските на лицата, които обитават имота си не повече от 30 дни в годината. За имот, който не се обитава, ще се плаща размер на таксата, определен за един живущ. 

Всеки собственик или ползвател е задължен в срок до петнадесет дни от придобиване правото на собственост или ползване на имота, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. При неизпълнение на това му задължение, съответният се наказва с глоба от 50 до 250 лева. 

В промените е заложено и книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид. Данните в нея ще се съобщават на управителния съвет чрез декларация по образец. 

Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В някои случаи, които са изброени в закона, се предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличава възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели. 

В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до седем дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.  

За да се улеснят инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет въз основа на решение, прието от общото събрание. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст